Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Zakład Radiodiagnostyki SOR

Start   >  Szpital   >  Zakłady i Pracownie   >  Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej   >  Zakład Radiodiagnostyki SOR

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Kliniki

Tok pracy Zakładu Radiodiagnostyki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego :
 • Zakład pracuje w systemie pracy ciągłej 7/24/365
 • Zakład wykonuje badania podstawowe USG, RTG oraz badania TK dla:
  • pacjentów kierowanych przez SOR
  • pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitala w zakresie niektórych procedur RTG i TK
  • pacjentów ambulatoryjnych kierowanych z Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Dorosłych w zakresie niektórych procedur RTG i TK po uzgodnieniu terminu badania
 • Nie ma możliwości wykonywania badań odpłatnych RTG i TK w ramach Zakładu Radiodiagnostyki SOR ze względu na sposób finansowania zakupu aparatów ze środków Unii Europejskiej.

Warunki wykonania usługi medycznej

Plan wykonywania badań w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:
 1. . Podstawą do wykonania każdego rodzaju badania radiologicznego jest właściwie i czytelnie wypełnione skierowanie (zawierające pieczątkę Oddziału, nazwisko i imię chorego, dokładną datę urodzenia, PESEL, nr historii choroby lub kartoteki, rodzaj badania, rozpoznanie kliniczne KOD ICD - 10 i co badanie ma wyjaśnić, pieczątkę i podpis lekarza kierującego) oraz w przypadku pacjentów kierowanych spoza Oddziałów i Przychodni Szpitala dołączenie poprzednio wykonanych badań oraz dokumentacji medycznej dotyczącej diagnozowanego problemu klinicznego
 2. Skierowania do badań planowych USG, RTG, TK dostarczane z Oddziałów Szpitala do godz. 900 realizowane są w miarę posiadanych możliwości w tym samym dniu (z wyjątkiem niektórych badań kontrastowych RTG oraz badań TK wymagających specjalnego przygotowania), zaś dostarczone po godz. 900 realizowane są w dniu następnym
 3. Badania RTG, USG, TK pilne („cito”) kierowane z Oddziałów Szpitala realizowane są na bieżąco poza kolejnością w godzinach pracy odpowiednich Pracowni KZRiDO po uprzednim porozumieniu się lekarza kierującego z lekarzem radiologiem celem ustalenia zakresu i metodyki danego badania
 4. Badania RTG, USG i TK kierowane z SOR realizowane są na bieżąco w ramach Zakładu Radiodiagnostyki SOR oraz u części pacjentów w ramach Zakładu Radiodiagnostyki dla Dorosłych
 5. Terminy niektórych badań pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitala (badania kontrastowe RTG, TK wymagających specjalnego przygotowania, RM, DSA należy ustalić w rejestracji odpowiedniej Pracowni lub Zakładu KZRiDO
 6. Terminy badań USG pacjentów kierowanych z Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej, z innych ZOZ z którymi Szpital ma zawartą umowę oraz badań odpłatnych należy ustalić w rejestracji Pracowni USG
 7. Terminy ambulatoryjnych badań diagnostycznych kosztochłonnych TK i RM oraz terminy badań TK i RM pacjentów kierowanych z ZOZ, z którymi Zakład ma zawartą umowę a także badań odpłatnych należy ustalić w rejestracji Ośrodka Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego
 8. Terminy badań naczyniowych (DSA) i zabiegów w ramach Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych zarówno planowych jak i badań pilnych poza godzinami pracy Pracowni należy uzgadniać bezpośrednio z Kierownikiem tejże Pracowni
 9. W przypadku braku możliwości wykonania badania w danym dniu KZRiDO powiadamia lekarza leczącego w przypadku pacjentów kierowanych z Oddziałów Szpitala lub bezpośrednio pacjenta w przypadku badań ambulatoryjnych, ustalając zmianę terminu badania

Przyjmowanie pacjentów do badań diagnostycznych:
 • . Odbywa się na podstawie wcześniej dostarczonych skierowań
 • Po dostarczeniu skierowań ustala się odpowiedni zakres i metodykę oraz wyznacza termin badania
 • W godzinach rannych wykonuje się planowe badania RTG kontrastowe oraz wymagające przygotowania farmakologicznego lub wlewem oczyszczającym, a także planowe badania USG jamy brzusznej
 • W przypadku badań RTG i TK, w których zachodzi potrzeba stosowania jodowych środków kontrastowych wymagane jest oznaczenie u pacjenta stężenia kreatyniny w surowicy krwi lub/i współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR) oraz TSH z wpisem tych danych na skierowaniu celem wyłonienia grupy chorych u których zastosowanie środka kontrastowego może być potencjalnie niebezpieczne i przeciwskazane. Kwalifikację do podania pacjentowi jodowego środka kontrastowego przeprowadza lekarz radiolog nadzorujący badanie
 • Jednym z najbardziej istotnych czynników mogących ochronić pacjenta przed wystąpieniem nefropatii pokontrastowej jest jego odpowiednie nawodnienie przed badaniem z planowanym użyciem jodowego środka kontrastowego:
  • u pacjentów hospitalizowanych podajemy dożylnie ok. 1 000 ml soli fizjologicznej na ok. 12 godzin przed badaniem
  • u pacjentów ambulatoryjnych zaleca się dodatkowe przyjęcie doustne płynów obojętnych w ilości około 1 000 ml (odpowiednio mniej u dzieci)
 • W przypadku badań RM, w których zachodzi potrzeba stosowania paramagnetycznych środków kontrastowych wymagane jest oznaczenie u pacjenta stężenia kreatyniny w surowicy krwi lub/i współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR) z wpisem tych danych na skierowaniu celem wyłonienia grupy chorych u których zastosowanie środka kontrastowego może być przeciwskazane. Kwalifikację do podania pacjentowi paramagnetycznego środka kontrastowego przeprowadza lekarz radiolog nadzorujący badanie RM

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Telefony do JOS

Pokój opisowy - lekarze17 86 64 950
Sterownia RTG i KT17 86 64 953
Pokój socjalny – technicy elektroradiologii17 86 64 060
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content