Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Zakład Radiodiagnostyki dla Dorosłych

Start   >  Szpital   >  Zakłady i Pracownie   >  Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej   >  Zakład Radiodiagnostyki dla Dorosłych

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Kliniki

Tok pracy Zakładu Radiodiagnostyki dla Dorosłych:
 1. Zakład pracuje w systemie pracy ciągłej.
 2. Zakład wykonuje badania podstawowe dla dorosłych w poszczególnych pracowniach diagnostycznych z wyjątkiem mammografii dla :
  • pacjentów dorosłych leczonych w Oddziałach Szpitala oraz kierowanych przez Izbę Przyjęć dla Dorosłych
  • dzieci leczonych w Oddziałach Pediatrycznych oraz kierowanych przez Izbę Przyjęć Dziecięcą po godz. 1900 od poniedziałku do piątku, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę
  • dzieci leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii i Oddziale Noworodków
  • pacjentów kierowanych przez Poradnie Specjalistyczne w godz.11:00- 19:00
  • pacjentów kierowanych z innych Zakładów Opieki Zdrowotnej, z którymi zawarta została umowa na ten rodzaj badań
  • odpłatnie wg ustalonego cennika w godzinach poza dyżurowych (7.00-17.00)
Tok pracy Centralnej Pracowni Ultrasonograficznej :
 1. Pracownia czynna jest w dni powszednie w godz.7.00-17.00
 2. Badania USG wykonuje się :
  • u pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitala oraz kierowanych przez Izbę Przyjęć
  • u pacjentów kierowanych przez Wojewódzką Przychodnię Specjalistyczną
  • u pacjentów z innych Zakładów Opieki Zdrowotnej, z którymi zawarta została umowa na ten rodzaj badań
  • odpłatnie wg ustalonego cennika

Warunki wykonania usługi medycznej

Plan wykonywania badań w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej:
 1. Podstawą do wykonania każdego rodzaju badania radiologicznego jest właściwie i czytelnie wypełnione skierowanie (zawierające pieczątkę Oddziału, nazwisko i imię chorego, dokładną datę urodzenia, PESEL, nr historii choroby lub kartoteki, rodzaj badania, rozpoznanie kliniczne KOD ICD - 10 i co badanie ma wyjaśnić, pieczątkę i podpis lekarza kierującego) oraz w przypadku pacjentów kierowanych spoza Oddziałów i Przychodni Szpitala dołączenie poprzednio wykonanych badań oraz dokumentacji medycznej dotyczącej diagnozowanego problemu klinicznego
 2. Skierowania do badań planowych USG, RTG, TK dostarczane z Oddziałów Szpitala do godz. 900 realizowane są w miarę posiadanych możliwości w tym samym dniu (z wyjątkiem niektórych badań kontrastowych RTG oraz badań TK wymagających specjalnego przygotowania), zaś dostarczone po godz. 900 realizowane są w dniu następnym
 3. Badania RTG, USG, TK pilne („cito”) kierowane z Oddziałów Szpitala realizowane są na bieżąco poza kolejnością w godzinach pracy odpowiednich Pracowni KZRiDO po uprzednim porozumieniu się lekarza kierującego z lekarzem radiologiem celem ustalenia zakresu i metodyki danego badania
 4. Badania RTG, USG i TK kierowane z SOR realizowane są na bieżąco w ramach Zakładu Radiodiagnostyki SOR oraz u części pacjentów w ramach Zakładu Radiodiagnostyki dla Dorosłych
 5. Terminy niektórych badań pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitala (badania kontrastowe RTG, TK wymagających specjalnego przygotowania, RM, DSA należy ustalić w rejestracji odpowiedniej Pracowni lub Zakładu KZRiDO
 6. Terminy badań USG pacjentów kierowanych z Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej, z innych ZOZ z którymi Szpital ma zawartą umowę oraz badań odpłatnych należy ustalić w rejestracji Pracowni USG
 7. Terminy ambulatoryjnych badań diagnostycznych kosztochłonnych TK i RM oraz terminy badań TK i RM pacjentów kierowanych z ZOZ, z którymi Zakład ma zawartą umowę a także badań odpłatnych należy ustalić w rejestracji Ośrodka Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego
 8. Terminy badań naczyniowych (DSA) i zabiegów w ramach Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych zarówno planowych jak i badań pilnych poza godzinami pracy Pracowni należy uzgadniać bezpośrednio z Kierownikiem tejże Pracowni
 9. W przypadku braku możliwości wykonania badania w danym dniu KZRiDO powiadamia lekarza leczącego w przypadku pacjentów kierowanych z Oddziałów Szpitala lub bezpośrednio pacjenta w przypadku badań ambulatoryjnych, ustalając zmianę terminu badania

Przyjmowanie pacjentów do badań diagnostycznych:
 1. Odbywa się na podstawie wcześniej dostarczonych skierowań
 2. Po dostarczeniu skierowań ustala się odpowiedni zakres i metodykę oraz wyznacza termin badania
 3. W godzinach rannych wykonuje się planowe badania RTG kontrastowe oraz wymagające przygotowania farmakologicznego lub wlewem oczyszczającym, a także planowe badania USG jamy brzusznej
 4. W przypadku badań RTG i TK, w których zachodzi potrzeba stosowania jodowych środków kontrastowych wymagane jest oznaczenie u pacjenta stężenia kreatyniny w surowicy krwi lub/i współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR) oraz TSH z wpisem tych danych na skierowaniu celem wyłonienia grupy chorych u których zastosowanie środka kontrastowego może być potencjalnie niebezpieczne i przeciwskazane. Kwalifikację do podania pacjentowi jodowego środka kontrastowego przeprowadza lekarz radiolog nadzorujący badanie
 5. Jednym z najbardziej istotnych czynników mogących ochronić pacjenta przed wystąpieniem nefropatii pokontrastowej jest jego odpowiednie nawodnienie przed badaniem z planowanym użyciem jodowego środka kontrastowego :
  • u pacjentów hospitalizowanych podajemy dożylnie ok. 1 000 ml soli fizjologicznej na ok. 12 godzin przed badaniem
  • u pacjentów ambulatoryjnych zaleca się dodatkowe przyjęcie doustne płynów obojętnych w ilości około 1 000 ml (odpowiednio mniej u dzieci)
 6. W przypadku badań RM, w których zachodzi potrzeba stosowania paramagnetycznych środków kontrastowych wymagane jest oznaczenie u pacjenta stężenia kreatyniny w surowicy krwi lub/i współczynnika filtracji kłębuszkowej (GFR) z wpisem tych danych na skierowaniu celem wyłonienia grupy chorych u których zastosowanie środka kontrastowego może być przeciwskazane. Kwalifikację do podania pacjentowi paramagnetycznego środka kontrastowego przeprowadza lekarz radiolog nadzorujący badanie RM.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Telefony do JOS

Zakład Radiodiagnostyki dla Dorosłych
Sekretariat KZRiDO17 86 64 560
Rejestracja17 86 64 563
Pokój opisowy - lekarze17 86 64 562
Sterownia RTG17 86 64 568
Pokój socjalny - technicy elektroradiologii17 86 64 565
Fizycy medyczni17 86 64 567
Centralna Pracownia Ultrasonografii
Rejestracja17 86 64 015
Pokój opisowy - lekarze 17 86 64 055
Gabinet USG nr 117 86 64 570
Gabinet USG SOR 17 86 64 076
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content