Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Pracownia Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych

Start   >  Szpital   >  Zakłady i Pracownie   >  Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej   >  Pracownia Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych

Personel Medyczny

Kierownik Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań

dr
Jarosław Homa

call17 86 64 580

Personel

Starszy Asystent


lek. Daniel Dudek

lek. Janusz Darocha

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Kliniki

Pracownia Badań Naczyniowych i Radiologii Zabiegowej jest częścią Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej.

Pracownia wykonuje badania diagnostyczne i zabiegi endowaskularne metodą cewnikowania naczyń, z wykorzystaniem cyfrowej angiografii subtrakcyjnej (DSA). Przy współpracy z Kliniką Neurologii, Pracownia bierze udział w pilotażowym programie leczenia wewnątrznaczyniowego wczesnej fazy udaru niedokrwiennego mózgu. Ze względu na inwazyjny charakter badań i zabiegów, wykonywane są one wyłącznie u pacjentów hospitalizowanych.

Tok pracy Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych:
 • Pracownia czynna jest w dni powszednie w godz. 7.00 -17.00.
 • Badania pilne poza godzinami pracy Pracowni wykonywane są po uzgodnieniu z Kierownikiem Pracowni Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych lub wyznaczonym przez niego w danym dniu lekarzem radiologiem zabiegowym
 • Badania i zabiegi naczyniowe wykonuje się :
  • u pacjentów leczonych w Oddziałach Szpitala
  • u pacjentów kierowanych z innych Zakładów Opieki Zdrowotnej na terenie województwa Podkarpackiego
 • Do najważniejszych wykonywanych procedur należą:
  • Diagnostyka angiograficzna wszystkich obszarów naczyniowych
  • Wewnątrznaczyniowe leczenie chorób naczyniowych Centralnego Układu Nerwowego (CUN) w tym :
   • embolizacja tętniaków naczyń mózgowych przy użyciu spiral, stentów i urządzeń modyfikujących przepływ (stenty typu flow-diverter)
   • embolizacja malformacji naczyniowych CUN (malformacje tętniczo-żylne, przetoki opony twardej, przetoki szyjno-jamiste)
   • przedoperacyjna embolizacja nowotworów wewnątrzczaszkowych oraz nowotworów w innych lokalizacjach
   • wewnątrznaczyniowe zaopatrzenie krwotoków (krwotoki pourazowe, krwotoki z nerki i dróg moczowych, tętnicze krwawienia z przewodu pokarmowego)
   • angioplastyka zwężeń w przetokach dializacyjnych
   • leczenie zwężeń tętnic szyjnych metodą angioplastyki balonowej i implantacji stentów z zastosowaniem neuroprotekcji
   • leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej

Warunki wykonania usługi medycznej

Do najważniejszych wykonywanych procedur należą:
 • Diagnostyka angiograficzna wszystkich obszarów naczyniowych Wewnątrznaczyniowe leczenie chorób naczyniowych Centralnego Układu Nerwowego (CUN):
  • embolizacja tętniaków naczyń mózgowych przy użyciu spiral, stentów i urządzeń modyfikujących przepływ ( stenty typu flow-diverter)
  • embolizacja malformacji naczyniowych CUN ( malformacje tętniczo-żylne, przetoki opony twardej, przetoki szyjno-jamiste)
  • przedoperacyjna embolizacja nowotworów wewnątrzczaszkowych oraz nowotworów w innych lokalizacjach
  • wewnątrznaczyniowe zaopatrzenie krwotoków (krwotoki pourazowe, krwotoki z nerki i dróg moczowych, tętnicze krwawienia z przewodu pokarmowego
  • angioplastyka zwężeń w przetokach dializacyjnych
  • leczenie zwężeń szyjnych metodą angioplastyki balonowej i implantacji stentów z zastosowaniem neuroprotekcji
  • leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu metodą trombektomii mechanicznej

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Galeria Zdjęć

Telefony do JOS

lek.med. Jarosław Homa17 86 64 580
Sekretariat17 86 64 582
Pokój opisowy - lekarze17 86 64 580
FAX17 86 64 602
Sterownia nr 1 17 86 64 581
Sterownia nr 217 86 64 116
Pokój Socjalny nr 117 86 64 582
Pokój Socjalny nr 217 86 64 115
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content