Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Kliniczny Zakład Mikrobiologii

Start   >  Szpital   >  Zakłady i Pracownie   >  Kliniczny Zakład Mikrobiologii

Lokalizacja

Budynek "B", piętro "Niski Parter"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Zakładu

Dr n. med
Krzysztof Golec

call17 86 64 012

Zastępca Kierownika Zakładu

Dr n. chem.
Jolanta Gruszecka

call17 86 64 013

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

  • wykonywanie rutynowych badań mikrobiologicznych dla oddziałów i przychodni Szpitala oraz innych instytucji z którymi została zawarta umowa na w/w badania
  • wykonywanie badań mających na celu ocenę stanu sanitarnego w Szpitalu
  • wykonywanie badań naukowych
  • prowadzenie konsultacji w zakresie mikrobiologii klinicznej na rzecz oddziałów Szpitala oraz innych instytucji

Warunki wykonania usługi medycznej

Badania wykonywane są na podstawie prawidłowo wystawionego skierowania przez lekarza lub inną osobę uprawnioną do kierowania na badania w Klinicznym Zakładzie Mikrobiologii. W przypadku instytucji lub osób z którymi nie została zawarta umowa na wykonywanie badań pobierane będą opłaty wg obowiązującego w Szpitalu cennika.

Dodatkowe informacje

Zakładem kieruje Kierownik, któremu podlegają : Zastępca, młodsi asystenci, technicy medyczni, laboranci, sekretarka medyczna. Kierownik bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Telefony do JOS

Kierownik Zakładu17 86 64 012
Pracownia mikrobiologii17 86 64 035
17 86 64 013
Punkt przyjęć materiałów i rozdziału wyników17 86 64 615
Pokój socjalny17 86 64 014
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content