Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Start   >  Szpital   >  Zakłady i Pracownie   >  Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Lokalizacja

Budynek "B", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

mgr
Marcin Matysiak

call17 86 64 085

Zastępca Kierownika Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

mgr
Monika Szal- Załęska

Kierownik Zespołu Techników Analityki Medycznej

st. tech. anal. med.
Marzena Bal

call17 86 64 084

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej jest jednym z największych laboratoriów medycznych działających w Województwie Podkarpackim. W Zakładzie wykonywanych jest ponad milion badań rocznie z różnych działów medycyny laboratoryjnej : chemia kliniczna, hematologia, koagulologia, alergologia, immunochemia, toksykologia , analityka ogólna,autoimmunologia, cytohematologia. Zakład wyposażony jest w sprzęt i aparaturę najnowszej generacji oraz zatrudnia wykwalifikowany i doświadczony personel.

Wiarygodność wyników otrzymywanych w Zakładzie możliwa jest dzięki nadzorowaniu procedur związanych z przygotowaniem pacjenta , transportem materiału oraz samym procesem wykonywania badań. Badania w Zakładzie wykonywane są przez personel, który zawsze kieruje się dobrem pacjenta i z największym zaangażowaniem dba o prawidłowe wykonywanie badań. Wszystkie badania wykonywane w Zakładzie podlegają kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oraz zewnątrzlaboratoryjnej . Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w Szpitalnym programie POCT odpowiadając merytorycznie za pracę analizatorów parametrów krytycznych w Klinikach Szpitalnych oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Panel badań wykonywanych w Zakładzie stale się powiększa i jest dostosowany do aktualnej wiedzy z zakresu medycyny laboratoryjnej.

Badania wykonywane są z materiałów dostarczonych do Zakładu:

 • z Klninik/Odziałów Szpitalnych oraz przyszpitalnych przychodni dorosłych i dzieci
 • od zleceniodawców związanych ze szpitalem umową
 • od pacjentów indywidualnych ( badania płatne )

 

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej posiada następujące certyfikaty i zaświadczenia uczestnictwa w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej ( Łódź), RANDOX, BIORAD, LABQALITY, STANDLAB.

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą:

 • Pracownia analityki ogólnej
 • Pracownia toksykologii
 • Pracownia koagulologii
 • Pracownia białek
 • Pracownie chemii klinicznej
 • Pracownia cytohematologii
 • Pracownia elektroforezy
 • Pracownia alergologii
 • Pracownia hematologii
 • Pracownia autoimmunologii
 • Punkty pobrań Dzieci i Dorosłych 

 

Zakładem kieruje Kierownik, któremu podlegają : Zastępca, asystenci, Kierownik zespołu techników, pracownik ds. analiz i kosztów oraz sekretarka medyczna. Kierownik Zakładu bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Warunki wykonania usługi medycznej

Przygotowanie Pacjenta do badań laboratoryjnych:

 1. Zaleca się aby do pobrania krwi do badań rutynowych pacjent zgłaszał się w godzinach porannych 7.00-10.00.
 2. Badań nie powinno wykonywać się po nieprzespanej nocy. Wyjątek stanowią pacjenci wymagający podjęcia działań ratujących ich życie, wtedy należy zastosować odstępstwo od przyjętej zasady.
 3. Dla niektórych badań dopuszcza się pobieranie krwi w innych porach. W tym wypadku wymagana jest konsultacja z personelem pobierającym badania lub z pracownikami Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.
 4. Zaleca się (o ile nie ma innych wskazań) aby przed pobraniem próbki krwi zachować około 12 godzinną przerwę w spożywaniu posiłków. Ostatni posiłek w dniu poprzedzającym pobranie krwi powinien być spożyty ok. godz. 18.00.
 5. Przed badaniem dozwolone jest wypicie niewielkiej ilości wody. W dniu poprzedzającym pobranie krwi należy unikać spożywania obfitych, tłustych posiłków, spożywania alkoholu. W przypadku dzieci, niemowląt dopuszczalne jest podanie lekkiego posiłku przed pobraniem krwi.

Wszelkie aktualne informacje dotyczące przygotowania pacjenta przekazuje personel uczestniczący w procesie pobierania badań w punktach pobrań i w Klinicznym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej .

 

Wyniki badań płatnych wykonywanych w KZDL odbierane są w Klinicznym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej po okazaniu paragonu/faktury, dokumentu tożsamości lub upoważnienia umożliwiającego odbiór wyników badań.

Godziny otwarcia Punktów Pobrań:

Punkt pobrań Dzieci i Dorosłych
Od poniedziałku do piątku od godz. 6:45 - 14.20
W soboty, niedziele od godz 8:00 - 14:00 (tylko badania płatne)

Kasa, Rejestracja badań płatnych, odbiór wyników badań płatnych:
Od poniedziałku po piątku od godz. 6:45 - 14:20
W soboty, niedziele od godz. 8:00 do 14:00

Lokalizacja zakładu

Zakład znajduje się w budynku B na parterze.

Punkty pobrań dzieci i dorosłych zlokalizowane są przy Klinicznym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. (Budynek "B", piętro "Wysoki Parter")

Od wejścia głównego prosimy kierować się prosto korytarzem głównym zgodnie z informacjami na tablicach "Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Punkt Pobrań Dzieci i Dorosłych"

Lokalizacja nowych Punktów Pobrań

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Pracownie:

 • Pracownia Andrologii

Galeria Zdjęć

Telefony do JOS

Kierownik Techników 17 86 64 084
Telefon dyżurny 17 86 64 085
Pracownia Toksykologii 17 86 64 082
Telefon Ogólny 17 86 64 085
Pracownia Analityki Ogólnej 17 86 64 088
Pracownia Hematologii 17 86 64 084
Pracownia immunochemii 17 86 64 087
Pracownia Białek 17 86 64 090
Kierownik Zakładu 17 86 64 081
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content