Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Kliniczna Pracownia Neurofizjologii

Start   >  Szpital   >  Zakłady i Pracownie   >  Kliniczna Pracownia Neurofizjologii

Lokalizacja

Budynek "B", piętro "Niski Parter"    Zobacz na mapie ->

Informacje Dodatkowe

Dodatkowe informacje

Do zadań Pracowni należy:
  • wykonywanie badań encefalograficznych /EEG/ pacjentom Szpitala i leczonym ambulatoryjnie
  • wykonywanie badań elektromiograficznych /EMG/ pacjentom Szpitala i leczonym ambulatoryjnie

Strukturę organizacyjną Pracowni tworzą :
  • pracownia EEG
  • pracownia EMG
  • pokój interpretacji badań

Pracownią kieruje Kierownik, któremu podlegają : starsi asystenci, technicy RTG, pielęgniarka. Kierownik bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Telefony do JOS

Gabinet lekarski17 86 64 210
Pracownia EMG17 86 64 016
Pracownia EEG17 86 64 019
Pracownia EKG17 86 64 543
Pracownia Holterowska17 86 64 543
Badania wysiłkowe17 86 64 543
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content