Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000  NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529
Facebook
eRejestracja

SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy

Start   >  Szpital   >  SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja

Budynek "S1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik

lek. Wacław Bazanowski

Medycyna Ratunkowa

call17 86 64 949

Pielęgniarka Oddziałowa

dr n. o zdr. Edyta Niemczyk

Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

call17 86 64 946

Zastępca kierownika

call

Lekarz


lek. med. Piotr Marczak

w trakcie Choroby Wewnętrzne

lek.med. Paweł Krukowski

w trakcie Ortopedia i traumatologia narządów ruchu

lek.med. Agnieszka Wilczyńska

lek.med. Łukasz Warchałowski

Chirurgia Ogólna

Lekarz Rezydent


lek. Katarzyna Surmacz

w trakcje Reumatologia

Pięlęgniraka Kordynująca i Nadzorująca


mgr pielęgniarstwa Monika Baran

Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Siedziba i struktura organizacyjna:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, mieści się na parterze głównego budynku Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej.
Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał 3 lipca 2001 r. Od roku 2010 funkcjonuje Centrum urazowe , w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego. Pacjentem urazowym jest osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.
Do SOR trafiają pacjenci w bezpośrednim zagrożeniu życia, przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub posiadający skierowanie do szpitala, bądź zgłaszający się indywidualnie.
SOR udziela świadczeń medycznych osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, szczególnie w przypadku urazów, zatruć i poważnych chorób wewnętrznych (zawał serca, udar mózgu, sepsa).
Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. W celu zapewnienia właściwej opieki i niezwłocznego dostępu najciężej chorych do pomocy specjalistycznej, w SOR stosowany jest schemat segregacji medycznej.

Profil działalności:

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje 8 łóżkami. Podzielony jest na kilka stref – konsolę rejestracyjną, obszar resuscytacji, obszar segregacji medycznej, obszar konsultacji i obserwacji, salę zabiegową.
Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych. Do dyspozycji SOR-u jest także Pracownia Diagnostyki Obrazowej, gdzie wykonywane są badania RTG, TK i USG.

Warunki wykonania usługi medycznej

Sytuacjami oraz objawami mogącymi wskazywać na poważne zagrożenie funkcji życiowych są między innymi:
 • wypadki komunikacyjne
 • nagły szkodliwy wpływ środowiska (udar cieplny, porażenie prądem, podtopienie, rozległe oparzenia, wychłodzenie organizmu, ostre reakcje uczuleniowe)
 • ostre zatrucia, np. lekami, środkami chemicznymi
 • nagła silna duszność
 • nagły ostry ból w klatce piersiowej lub jamie brzusznej
 • sinica, żółtaczka, wysypka krwotoczna na ciele
 • nagłe osłabienie połowy ciała, zaburzenia mowy
 • utrata przytomności
 • psychoza, majaczenie
 • napady drgawek
 • znaczny wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi, arytmia serca
 • krwotok z przewodu pokarmowego
 • krwotok z dróg oddechowych
 • upadek z wysokości
 • próba samobójcza
 • masywne wymioty z krwią

NIE NALEŻY KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ SOR w celu uzyskania:
 • recepty na stosowane przewlekle leki
 • zmiany opatrunku
 • wykonania iniekcji
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem

Dodatkowe informacje

Czym jest segregacja medyczna - TRIAGE?

O trybie przyjęć pacjentów w SOR decyduje personel medyczny w ramach TRIAGE - systemu mającego za zadanie zapewnić choremu niezbędną pomoc w odpowiednim czasie.
Pacjentom, w zależności od dolegliwości, z jakimi przyjmowani są na SOR, przydzielane są kolory czerwony, żółty lub zielony. Każdy z kolorów oznacza czas do pierwszego kontaktu z lekarzem, nie zaś czas całego pobytu w SOR.
Niektóre osoby po udzieleniu pomocy w SOR są wypisane do domu, inne wymagające dalszego leczenia po wstępnej diagnostyce i stabilizacji funkcji życiowych mogą być przyjmowane do oddziałów szpitalnych lub przekazywane do innego ośrodka.

KOLOR CZERWONY - przydzielany pacjentom z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia; oznacza konieczność natychmiastowej konsultacji lekarskiej.

KOLOR ŻÓŁTY - przydzielany pacjentom stabilnym hemodynamicznie i oddechowo, wymagającym rozszerzonej diagnostyki i leczenia; czas oczekiwania na konsultację z lekarzem może wynieść do jednej godziny.

KOLOR ZIELONY - • pacjenci wydolni krążeniowo i oddechowo, wymagający podstawowej diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej; czas oczekiwania na konsultację z lekarzem może wynieść do czterech godzin.
Segregacja medyczna jest niezwykle pomocna, zwłaszcza w przypadku przepełnienia oddziału, pozwala bowiem na zachowanie porządku i udzielenie pomocy w pierwszej kolejności tym pacjentom, którzy do szpitala trafiają w stanach zagrażających życiu. Po uzyskaniu pierwszej pomocy pacjent, w razie konieczności dalszej hospitalizacji, trafia na właściwy oddział Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie lub jest przekazywany do innego ośrodka.

„Jeżeli w obszarze Oddziału Ratunkowego, w którym przebywasz jest spokojnie, nie znaczy to, że w pozostałych obszarach SORu nic się nie dzieje”. Pierwszeństwo leczenia mają osoby w stanie zagrożenia życia, stąd możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na świadczenie osób nie będących w stanie zagrożenia życia w przypadku, kiedy personel SOR zaangażowany jest w opiekę nad ciężko chorym.

Powiązane Jednostki Szpitala

SOR współpracuje ze wszystkimi klinikami/oddziałami Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 949
Z-ca Kierownika Kliniki17 86 64 935
Sekretariat 17 86 64 947
Sekretariat fax17 86 64 942
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 946
Gabinet lekarski17 86 64 934
Telefon dla pacjentów17 86 64 940
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content