Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy

Start   >  Szpital   >  SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lokalizacja

Budynek "S1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik

lek. Wacław Bazanowski

Medycyna Ratunkowa

call17 86 64 949

Pielęgniarka Oddziałowa

dr n. o zdr. Edyta Niemczyk

Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

call17 86 64 946

Zastępca kierownika

call

Lekarz


lek. med. Piotr Marczak

w trakcie Choroby Wewnętrzne

lek.med. Paweł Krukowski

w trakcie Ortopedia i traumatologia narządów ruchu

lek.med. Agnieszka Wilczyńska

lek.med. Łukasz Warchałowski

Chirurgia Ogólna

Lekarz Rezydent


lek. Katarzyna Surmacz

w trakcje Reumatologia

Pięlęgniraka Kordynująca i Nadzorująca


mgr pielęgniarstwa Monika Baran

Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Wybierasz się na SOR?

Koniecznie przeczytaj!

Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na badanie lekarskie. Zostanie ono przeprowadzone niezwłocznie po zaopatrzeniu chorych przebywających w Obszarze Resuscytacyjno – Zabiegowym i Obserwacyjnym SOR.

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia w czasie oczekiwania na badanie lekarskie prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie personelu medycznego przebywającego w obszarze Przyjęć i Segregacji SOR.

Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa prosimy, aby osoby niebędące pacjentami oczekiwały na swoich bliskich poza oddziałem. Bardzo prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych przed badaniem lekarskim.

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie to nie tylko miejsce pomocy w typowych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.
To również Centrum Urazowe do którego osoby poszkodowane w poważnych wypadkach  zostają  transportowane zarówno karetkami jak helikopterami! Pacjent z wielonarządowymi obrażeniami ciała ma pierwszeństwo przyjęcia.
Przypominamy więc, że w naszym regionie zlokalizowane są inne placówki udzielające świadczeń medycznych, gdzie czas oczekiwania na pomoc może być krótszy.

Listę tych placówek znajdziesz w zakładce [Pliki do Pobrania] plik PDF "Inne placówki udzielające świadczenia medyczne"

Czym jest segregacja medyczna - TRIAGE?

Od 1 lipca br. w naszym Szpitalu funkcjonuje system TOPSOR, czyli. Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zainstalowany sprzęt umożliwia m. in. sprawdzanie jak długo pacjent czeka na pierwszy kontakt z lekarzem. Przybliżamy jego funkcjonowanie oraz obraz kolejnych etapów po zgłoszeniu się pacjenta do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 1. Osoba, która samodzielnie zgłosi się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pobiera bilet w automacie biletowym z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do Oddziału. Za osoby przywiezione karetką bilet pobiera personel Zespołu Ratownictwa Medycznego.
 2. Po pobraniu biletu następuje ocena pacjenta pod względem ustalenia priorytetu udzielenia świadczenia zdrowotnego tzw. segregacja medyczna, którą przeprowadza pielęgniarka, ratownik medyczny lub lekarz. Dalsze czynności wykonywane przez personel medyczny to przeprowadzenie wywiadu medycznego i zebranie danych służących ocenie staniu zdrowia osoby/ewentualne wykonanie dodatkowych badań.

O kolejności zaopatrzenia pacjenta nie decyduje jego czas zgłoszenia się do SOR-u, ale jego stan kliniczny. W wyniku tzw. segregacji medycznej pacjent przydzielany jest do jednej z pięciu kategorii, zwanych "kategorią pilności":

OZNACZENIA KATEGORII KLASYFIKACJI PACJENTÓW

CZERWONY

Konieczna natychmiastowa pomoc

POMARAŃCZOWY

Konieczna pomoc z możliwym krótkim czasem oczekiwania do 10 min

ŻÓŁTY

Czas oczekiwania na pomoc do 60 minut

ZIELONY

Czas oczekiwania na pomoc może wynieść do 2 godzin

NIEBIESKI

Czas oczekiwania na pomoc do 4 godzin

Osoby, które zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z SOR-u do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Segregacja medyczna jest niezwykle pomocna, zwłaszcza w przypadku przepełnienia oddziału, pozwala bowiem na zachowanie porządku i udzielenie pomocy w pierwszej kolejności tym pacjentom, którzy do szpitala trafiają w stanach zagrażających życiu. Po uzyskaniu pierwszej pomocy pacjent, w razie konieczności dalszej hospitalizacji, trafia na właściwy oddział Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie lub jest przekazywany do innego ośrodka.

W przypadku przydzielenia pacjentowi w wyniku przeprowadzenia procedury TRIAGE kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim osoba wykonująca TRIAGE niezwłocznie informuje pacjenta o maksymalnym czasie oczekiwania na przyjęcie do oddziału oraz o możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych w jednostkach udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Siedziba i struktura organizacyjna:

Szpitalny Oddział Ratunkowy jest jednostką systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, mieści się na parterze głównego budynku Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej.
Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał 3 lipca 2001 r. Od roku 2010 funkcjonuje Centrum urazowe , w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego. Pacjentem urazowym jest osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.
Do SOR trafiają pacjenci w bezpośrednim zagrożeniu życia, przywiezieni przez Zespół Ratownictwa Medycznego lub posiadający skierowanie do szpitala, bądź zgłaszający się indywidualnie.
SOR udziela świadczeń medycznych osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, szczególnie w przypadku urazów, zatruć i poważnych chorób wewnętrznych (zawał serca, udar mózgu, sepsa).
Szpitalny oddział ratunkowy jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, ale nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. W celu zapewnienia właściwej opieki i niezwłocznego dostępu najciężej chorych do pomocy specjalistycznej, w SOR stosowany jest schemat segregacji medycznej.

Profil działalności:

Szpitalny Oddział Ratunkowy dysponuje 8 łóżkami. Podzielony jest na kilka stref – konsolę rejestracyjną, obszar resuscytacji, obszar segregacji medycznej, obszar konsultacji i obserwacji, salę zabiegową.
Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt do ratowania życia i monitorowania czynności życiowych. Do dyspozycji SOR-u jest także Pracownia Diagnostyki Obrazowej, gdzie wykonywane są badania RTG, TK i USG.

Warunki wykonania usługi medycznej

Sytuacjami oraz objawami mogącymi wskazywać na poważne zagrożenie funkcji życiowych są między innymi:
 • wypadki komunikacyjne
 • nagły szkodliwy wpływ środowiska (udar cieplny, porażenie prądem, podtopienie, rozległe oparzenia, wychłodzenie organizmu, ostre reakcje uczuleniowe)
 • ostre zatrucia, np. lekami, środkami chemicznymi
 • nagła silna duszność
 • nagły ostry ból w klatce piersiowej lub jamie brzusznej
 • sinica, żółtaczka, wysypka krwotoczna na ciele
 • nagłe osłabienie połowy ciała, zaburzenia mowy
 • utrata przytomności
 • psychoza, majaczenie
 • napady drgawek
 • znaczny wzrost lub spadek ciśnienia tętniczego krwi, arytmia serca
 • krwotok z przewodu pokarmowego
 • krwotok z dróg oddechowych
 • upadek z wysokości
 • próba samobójcza
 • masywne wymioty z krwią

NIE NALEŻY KORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ SOR w celu uzyskania:
 • recepty na stosowane przewlekle leki
 • zmiany opatrunku
 • wykonania iniekcji
 • konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie
 • zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem

Powiązane Jednostki Szpitala

SOR współpracuje ze wszystkimi klinikami/oddziałami Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 949
Z-ca Kierownika Kliniki17 86 64 935
Sekretariat 17 86 64 947
Sekretariat fax17 86 64 942
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 946
Gabinet lekarski17 86 64 934
Telefon dla pacjentów17 86 64 940
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content