Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Klinika Reumatologii

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  Klinika Reumatologii

Lokalizacja

Budynek "A1", piętro "III Piętro"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik

dr hab. n. med. prof. UR
Bogdan Kolarz

choroby wewnętrzne
reumatologia

call17 86 64 301

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr
Danuta Augustyn

Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

call17 86 64 303

Starszy Asystent


dr n. med Piotr Dąbrowski

lek. Grażyna Czajak Rogala

lek. Edyta Bieniasz Pawlik

Lekarz Rezydent


dr n.med. Dominika Podgórska

lek. Michał Horeglad

lek. Kamila Marczak Marek

lek. Agnieszka Krajewska Róg

lek. Joanna Paśko

lek. Aleksandra Starzyk

lek. Anna Techmańska

lek. Bartłomiej Tutak

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Siedziba i struktura organizacyjna Kliniki

Klinika Reumatologii mieści się na III piętrze budynku Głównego „A” Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, dysponuje 22 łóżkami do hospitalizacji całodobowej. Klinika zapewnia dorosłym mieszkańcom województwa podkarpackiego wysokospecjalistyczną i kompleksową opiekę reumatologiczną w oparciu o wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę lekarsko-pielęgniarską.

Przyjęcia do Kliniki Reumatologii

Przyjęcia do Kliniki w większości są planowe, po ustaleniu daty przyjęcia i wpisaniu na listę oczekujących. Przyjmowane są także przypadki nagłe, wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.

Przyjęcia planowe do Kliniki – informacje:

Warunkiem przyjęcia do Kliniki jest prawidłowo wypisane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty.
W celu wpisania na listę oczekujących na planową hospitalizację należy zgłosić się do Gabinetu Lekarskiego w Klinice Reumatologii, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze. W ustalonym dniu przyjęcia pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć (Budynek SOR) z dowodem osobistym i niezbędnymi rzeczami osobistymi oraz dokumentacją leczenia (jeśli taką posiada) a następnie z założoną Historią Choroby udaje się do Kliniki.

Profil działalności Kliniki Reumatologii

Główna działalność Kliniki to szybka i kompleksowa diagnostyka schorzeń o podłożu reumatologicznym, w tym:

 1. 1. Układowych chorób tkanki łącznej:
  reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, zespół antyfosfolipidowy, miopatie zapalne, twardzina układowa, zespół Sjὂgrena, zespoły nakładania, zapalenia naczyń
 2. 2. Spondyloartopatii seronegatywnych:
  zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów, zapalenie stawów towarzyszące chorobom zapalnym jelit
 3. Chorób metabolicznych kości i stawów
  dna moczanowa, choroby związane
 4. Diagnostyka wczesnego zapalenia stawów oraz innych chorób reumatycznych o podłożu autoimmunologicznym

Inne zakresy działalności:
 • Leczenie biologiczne chorób zapalnych stawów w ramach programów lekowych:
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (MIZS)
  • Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK)
  • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS)
  • Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK
  Programy lekowe realizowane są w trybie stacjonarnym oraz ambulatoryjnym w Specjalistycznej Poradni Reumatologicznej.
 • Działalność dydaktyczna:
  • Klinika posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej dającą prawo specjalizowania lekarzy w dziedzinie reumatologii i chorób wewnętrznych
  • W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: choroby wewnętrzne oraz propedeutyka chorób wewnętrznych dla studentów Kierunku Lekarskiego Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Klinika korzysta z szerokiego i nowoczesnego zaplecza diagnostycznego Szpitala:
  • Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
  • Klinicznego Zakładu Mikrobiologii
  • Klinicznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (Pracownia USG, Echokardiografii, TK, MR, Angiografii)
  • Klinicznej Pracowni Neurofizjologii (badania EMG, EEG, ENG)
  • Klinicznego Zakładu Patomorfologii (diagnostyka immunologiczna oraz badania histopatologiczne)
  • Pracowni Kapilaroskopii

Pacjenci hospitalizowani w Klinice Reumatologii mają zapewnioną możliwość kontynuowania leczenia w Specjalistycznej Poradni Reumatologicznej.

W oparciu o wykwalifikowaną kadrę lekarską i pielęgniarską Specjalistyczna Poradnia Reumatologiczna udziela porad przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Warunkiem udzielenia świadczenia jest posiadanie aktualnego skierowania od lekarza rodzinnego i wcześniejsze ustalenie terminu wizyty (osobiście, telefonicznie, lub poprzez e-rejestrację).

Warunki wykonania usługi medycznej

Przyjęcia pacjentów w przypadkach nagłych w SOR dokonywane są każdorazowo po konsultacji lekarza dyżurnego Kliniki Reumatologii.

Pacjenci ze skierowaniami do planowej hospitalizacji zgłaszają się do Gabinetu Lekarskiego w Klinice Reumatologii, w godzinach od 8.00 do 14.00 w dni robocze.

Pacjenci z listy oczekujących przyjmowani są do Kliniki bezpośrednio w Izbie Przyjęć.

Dodatkowe informacje

Klinika Reumatologii realizuje kontrakt z NFZ w zakresie reumatologii.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 306
Z-ca Kierownika Kliniki17 86 64 301
Sekretariat 17 86 64 302
Sekretariat fax17 86 64 302
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 303
Gabinet lekarski17 86 64 301
Telefon dla pacjentów17 86 64 664
Poradnia (powiązana z JOS) ….17 86 64 423
17 86 64 421
Dyżurka pielęgniarska17 86 64 304
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content