Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

Lokalizacja

Budynek "A", piętro "2 piętro"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

Dr n. med.
Grzegorz Przysada

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

call17 86 64 251

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr pielęgniarstwa
Dorota Podolec

Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie opieki długoterminowej

call 17 86 64 253

Zastępca kierownika

lek.med. Małgorzata Majka - Sibiga

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

call17 86 64 256

Starszy Asystent


lek.med. Maria Pabis

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

lek.med. Ewa Nowak

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

lek. med.
Elżbieta Wieliczko

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

lek.med. Agnieszka Drzymała

Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Sekretarka Medyczna


lic. Agata Mikulska

Rezydent


lek.med. Anna Zabłocka

Logopeda


mgr Ewa Decowska

Neurologeta

Psycholog


mgr Anna Włodyka - Fijołek

Psycholog kwalifikowany w diagnozie i terapii neupsychologicznej

Pracownik Socjalny


dr n. społ. Piotr Pyrcz

praca socjalna

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej, Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej mieści się na II piętrze w budynku głównym „A” Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Klinika zapewnia kompleksową i wysokospecjalistyczną rehabilitację mieszkańcom woj. Podkarpackiego, jak również w razie konieczności pacjentom spoza Podkarpacia. Do Kliniki Rehabilitacji pierwszych pacjentów przyjęto w dniu 16.01.1989 roku. Klinika swoją działalność rozpoczęła jako pierwszy oddział szpitalny nowo wybudowanego i oddanego do użytku Szpitala Wojewódzkiego nr2 w Rzeszowie. Klinika posiada 33 łóżka w tym 20 łóżek do prowadzenia rehabilitacji neurologicznej i 13 rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Profil działalności Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej:

W Klinice Rehabilitacji kompleksowa rehabilitacja realizowana jest w wysoko wyspecjalizowanym, interdyscyplinarnym zespole lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek, psychologa, logopedy, terapeuty zajęciowego i pracownika socjalnego. W przypadku konieczności uzupełnienia diagnostyki i leczenia Klinika współpracuje z lekarzami innych klinik oraz korzysta z pracowni diagnostycznych na terenie szpitala.

Zakres działalności :

 • leczenie i rehabilitacja pacjentów po udarach niedokrwiennych i krwotocznych mózgu
 • leczenie i rehabilitacja pacjentów z innymi chorobami naczyniowymi mózgu
 • leczenie i rehabilitacja pacjentów z chorobami obwodowego układu nerwowego
 • leczenie i rehabilitacja pacjentów z przewlekłymi chorobami układu nerwowego /stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona
 • leczenie i rehabilitacja pacjentów z ostrymi i przewlekłymi zespołami bólowymi
 • leczenie i rehabilitacja pacjentów po urazach wielonarządowych
 • leczenie i rehabilitacja pacjentów po operacjach neurochirurgicznych i ortopedycznych
 • terapia funkcji poznawczych, terapia psychologiczna i neurologopedyczna
 • opieka pracownika socjalnego
 • terapia zajęciowa

Klinika realizuje kontrakt z NFZ w zakresie prowadzenia rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej.

Warunki wykonania usługi medycznej

Kryteria przyjęcia

Pacjenci do Kliniki Rehabilitacji przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza specjalisty: rehabilitacji medycznej, neurologa, ortopedy, neurochirurga, chirurga , specjalisty chorób wewnętrznych, kardiologa po wcześniejszej kwalifikacji przez lekarza tut. Kliniki w Poradni Rehabilitacyjnej lub po kwalifikacji lekarza ambulatora, który wyznacza termin przyjęcia. Pacjenci w dniu przyjęcia wyznaczonym po kwalifikacji zgłaszają się na Izbę Przyjęć (Budynek SOR) z aktualnym skierowaniem i dowodem osobistym. Dodatkowo powinni posiadać dokumentację medyczną tj. karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki badań diagnostycznych : TK, MRI, RTG i in oraz informację o przyjmowanych lekach.

Dodatkowe informacje

W Klinice Rehabilitacji kompleksowa rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o standardy leczenia chorych z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego opartego o najnowsze metody neurorehabilitacji (biologiczne sprzężenie zwrotne oraz plastyczność mózgu) w reedukacji utraconych w wyniku choroby lub urazu funkcji. W Terapii wykorzystywane są między innymi takie metody usprawniania jak Brunnstrom, PNF, Bobath MecKenzi. Rehabilitacja prowadzona jest zgodnie z zasadami polskiej szkoły rehabilitacji opierającej się na wczesności kompleksowości, powszechności i ciągłości działań. Doświadczony i posiadający wysokie kwalifikacje zespół zapewnia realizację wczesnej i kompleksowej rehabilitacji potrzebującym pacjentom ze wszystkich klinik szpitala, a poprzez współpracę z ambulatorium kontynuację usprawniania w domu pacjenta. Klinika Rehabilitacji współpracuje z organizacjami osób niepełnosprawnych. Od 1992 roku jest współorganizatorem Wojewódzkich Sejmików Rehabilitacyjnych. Spotkania te stanowią platformę dialogu pomiędzy osobami z niepełnosprawnością oraz władzami różnego szczebla i osobami pomagającymi niepełnosprawnym.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Pozostałe:

 • Kliniczny Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki dr n. med. Grzegorz Przysada Specjalista rehabilitacji medycznej 17 86 64 251
Z-ca Kierownika Kliniki lek. Elżbieta Wieliczko Specjalista rehabilitacji medycznej 17 86 64 256
Starszy Asystent lek. Maria Pabis Specjalista rehabilitacji medycznej 17 86 64 256
Starszy Asystent lek. Ewa Nowak Specjalista rehabilitacji medycznej 17 86 64 206
Starszy Asystent lek. Małgorzata Majka - Sibiga Specjalista rehabilitacji medycznej 17 86 64 206
Starszy Asystent lek. Agnieszka Drzymała Specjalista rehabilitacji medycznej 17 86 64 206
Rezydent lek. Anna Zabłocka Lekarz medycyny 17 86 64 206
Logopeda mgr Ewa Decowska Specjalista Neurologopeda 17 86 64 257
Psycholog mgr Anna Włodyka - Fijołek Psycholog kwalifikowany w diagnozie i terapii neuropsychologicznej 17 86 64 209
Sekretarka lic. Agata Mikulska   17 86 64 252
Pracownik Socjalny dr Piotr Pyrcz dr n. społecznych 17 86 64 252
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Dorota Podolec mgr pielęgniarstwa 17 86 64 253

 

Gabinet lekarski

17 86 64 206 / 256

Telefon dla pacjentów

17 86 64 261

Dyżurka pielęgniarek

17 86 64 254

Poradnia Rehabilitacji

17 86 64 481 / 432

Pracownia fizjoterapii

17 86 64 183

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content