Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych   >  Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci

Lokalizacja

Budynek "H2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med.
Sławomir Snela

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

call17 86 64 111

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr
Grażyna Monastyrska-Pater

Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

call17 86 64 196

Zastępca kierownika

lek.
Paweł Bilski

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

call17 86 64 198

Starszy Asystent


lek. Sebastian Jaszczuk

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Bartosz Kulig

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Dorota Hanf-Osetek

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz Rezydent


lek. Michał Gołąb

w trakcie specjalizacji

lek. Michał Czerwiec

w trakcie specjalizacji

lek. Michał Budkowski

w trakcie specjalizacji

lek. Michał Domka

w trakcie specjalizacji

lek. Marek Mroczka

w trakcie specjalizacji

lek. Daniel Szyjduk

w trakcie specjalizacji

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Ogólny Profil Działalności:
 • leczenie ortopedyczne dzieci z wrodzonymi i nabytymi wadami oraz leczenie następstw świeżych i zadawnionych urazów narządu ruchu u dzieci i młodzieży
 • postępowanie diagnostyczne w celu ustalenia etiologii i patomechanizmu schorzenia oraz kwalifikacji do leczenia bezoperacyjnego lub operacyjnego
 • leczenie bezoperacyjne redresyjno-gipsowe oraz leczenie usprawniające po przebytych zabiegach operacyjnych
 • leczenie operacyjne urazów narządu w ramach postępowania doraźnego
 • leczenie operacyjne następstw urazów oraz wad wrodzonych i nabytych narządu ruchu u dzieci
 • konsultacje ortopedyczne dzieci z innych oddziałów Szpitala i Poradni przyszpitalnych
 • konsultacje i leczenie dzieci kierowanych z innych Szpitali i Poradni ortopedycznych
 • prowadzenie i nadzór merytoryczny nad Poradnią Ortopedyczną dla dzieci w Szpitalu
 • współpraca z Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla dorosłych w zakresie leczenia chorych oraz szkolenia lekarzy i innego personelu
 • prowadzenie wczesnej rehabilitacji narządu ruchu u dzieci i młodzieży do 18 roku życia po świeżo zaopatrzonych urazach i leczeniu operacyjnym, skomplikowanych wielopoziomowych deformacji i niedowładów w obrębie narządu ruchu
 • Działalność naukowa oraz zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Rzeszowie

Szczegółowy Profil Działalności:
 • Artroskopia operacyjna stawu:
  • Artroskopia lecznicza stawu ramiennego, łokciowego, nadgarstka, biodrowego, kolanowego, skokowego
  • Artroskopia lecznicza stawu/innych struktur - synowektomia – szycie, wycięcie łąkotki, ufiksowanie oddzielonego fragmentu chrzęstno-kostnego, shaving
  • Artroskopia lecznicza stawu/innych struktur - mikrozłamania chrząstki, szew uszkodzonych troczków rzepki
  • Artroskopia lecznicza stawu/innych struktur – rekonstrukcja ubytku chrząstki metodą plastyki mozaikowej
  • Artroskopia lecznicza stawu - płukanie, czyszczenie, usunięcie uszkodzonych elementów, wolnych ciał
 • Artroskopia rekonstrukcyjna stawu kolanowego:
  • Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych więzadeł krzyżowych : przedniego i tylnego
 • Artroskopia rekonstrukcyjna stawu barkowego:
  • Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu barkowego z użyciem implantów mocujących (kotwic tytanowych i biowchłanialnych) - Stożek rotatorów
  • Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu barkowego z użyciem implantów mocujących (kotwic tytanowych i biowchłanialnych)- uszkodzenie obrąbka stawowego
  • • Artroskopowa tenodeza ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia z użyciem implantów mocujących (kotwic tytanowych i śrub biowchłanialnych) Artroskopowa dekompresja podbarkowa w przebiegu zespołu ciasnoty
 • Leczenie Operacyjne Kończyn Górnych:
  • Odbarczenie operacyjne nerwuów kończyny górnej
  • Rekonstrukcja funkcji ręki pierwotna, pourazowa
  • Rekonstrukcja ręki - rekonstrukcja wtórna prostowników/ zginaczy palców ręki
  • Złamania i/lub zwichnięcia w obrębie kończyny górniej
  • Korekcje deformacji wrodzonych, nabytych kończyn górnych syndaktylia, palce nadliczbowe, hipoplazje
 • Leczenie Operacyjne Kończyn Dolnych:
  • Korekcje deformacji wrodzonych, nabytych kończyn dolnych: hipoplazja, wrodzone zwichnięcie kolana, rzepki, nawrotowe, nawykowe zwichnięcie rzepki
  • Plastyka korekcyjna stopy w przebiegu wad wrodzonych i zniekształceń pourazowych (stopa końsko szpotawa, płaska wrodzona, przywiedziona, serpentynowa, deformacje przodostopia: paluch koślawy- halux, paluch sztywny, palce młotkowate)
  • Złamania i/lub zwichnięcia w obrębie kończyny dolnej
  • Złamania kości obręczy miednicy
 • Leczenie Operacyjne Kręgosłupa:
  • Korekcja deformacji kręgosłupa: skolioza idiopatyczna, skolioza wrodzona, choroba Scheuermanna
  • Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowym i/lub lędźwiowym – z dostępu przedniego
  • Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym – z dostępu tylnego
  • Złamania i/lub zwichnięcia w obrębie kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego bez lub z deficytami neurologicznymi
  • Leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w kręgosłupie u chorych z lub bez neurologicznych objawów uciskowych
  • Operacyjne leczenie zespołów bólowych kręgosłupa
 • Inne:
  • Usunięcie materiału zespalającego (druty Kirschnera, śruby, płyty+śruby, gwóździe śródszpikowe i inne)
  • Operacyjna: tenotomia, wydłużenie ścięgna, nacięcie torebki stawowej, uwolnienie przykurczu, redresja stawu, zabiegi na mięśniach-rozcięgnach
  • Przeszczep skóry
  • Wydłużanie kończyny, transport kostny przy użyciu dystraktora zewnętrznego
  • Deformacje, patologie wtórne w układzie szkieletowym powstałe w następstwie niepowodzenia uprzedniego postępowania operacyjnego w innych ośrodkach
  • Kompleksowe (odpowiednie) zaopatrzenie pacjentów po urazie wielomiejscowym lub wielonarządowym

Warunki wykonania usługi medycznej

W trybie planowym pacjenci przyjmowani są na Izbie Przyjęć przez lekarza dyżurnego na podstawie skierowania do Szpitala wystawionego przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia ( wpis w kolejkę oczekujących).
W trybie nagłym pacjenci przyjmowani są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy na podstawie skierowania od lekarza SOR-u.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 111
Z-ca Kierownika Kliniki17 86 64 198
Sekretariat17 86 64 111
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 196
Gabinet lekarski17 86 64 198
17 86 64 193
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content