Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych   >  Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych

Lokalizacja

Budynek "A1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med.
Sławomir Snela

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

call17 86 64 111

Pielęgniarka oddziałowa

mgr pielęgniarstwa
Krystyna Pilch

Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

call17 86 64 003

Z-ca Kierownika

dr n. med.
Damian Filip

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

call17 86 64 042

Starszy Asystent


lek. Aleksander Dubiel

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

dr n.med. Robert Wojnarowski

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

dr n.med. Jarosław Jabłoński

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Wojciech Piwek

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Rafał Słodziński

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Starszy Asystent


lek. Paweł Jarmuziewicz

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Roman Mierzwa

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Mariusz Kuczkowski

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

lek. Aleksander Mytych

specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Lekarz Rezydent


lek. Maciej Dmitruk

w trakcie specjalizacji

lek. Grzegorz Mazur

w trakcie specjalizacji

lek. Bartosz Kołodziej

w trakcie specjalizacji

lek. Dawid Łabądź

w trakcie specjalizacji

lek. Krzysztof Cieślicki

w trakcie specjalizacji

lek. Maciej Zasowski

w trakcie specjalizacji

lek. Karol Krzysztyniak

w trakcie specjalizacji

lek. Borys Kasperkiewicz

w trakcie specjalizacji

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych

Ogólny Profil Działalności:
 1. leczenie ambulatoryjne i szpitalne pacjentów z chorobami i urazami narządu ruchu
 2. diagnostyka w zakresie schorzeń narządu ruchu
 3. kwalifikacje do leczenia zachowawczego lub operacyjnego
 4. konsultacje i ewentualne leczenie chorych z innych klinik i oddziałów szpitala

Szczegółowy Profil Działalności:
 1. Artroskopia operacyjna stawu:
  • Artroskopia lecznicza stawu/innych struktur - synowektomia – wycięcie łąkotki, ufiksowanie oddzielonego fragmentu chrzęstno-kostnego, shaving
  • Artroskopia lecznicza stawu/innych struktur - mikrozłamania chrząstki, szew uszkodzonych troczków rzepki
  • Artroskopia lecznicza stawu/innych struktur – rekonstrukcja ubytku chrząstki metodą plastyki mozaikowej
  • Artroskopia diagnostyczno-lecznicza stawu - płukanie, czyszczenie, usunięcie uszkodzonych elementów, wolnych ciał
  • Endoskopowe odbarczenie nerwu pośrodkowego w przebiegu zespołu cieśni kanału nadgarstka
 2. Artroskopia rekonstrukcyjna stawu kolanowego:
  • Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych więzadeł krzyżowych : przedniego i tylnego
 3. Artroskopia rekonstrukcyjna stawu barkowego:
  • Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu barkowego z użyciem implantów mocujących (kotwic tytanowych i biowchłanialnych) - Stożek rotatorów
  • Artroskopowa rekonstrukcja uszkodzonych elementów stawu barkowego z użyciem implantów mocujących (kotwic tytanowych i biowchłanialnych)- uszkodzenie obrąbka stawowego typu Bankart
  • Artroskopowa tenodeza ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia z użyciem implantów mocujących (kotwic tytanowych i śrub biowchłanialnych) Artroskopowa dekompresja podbarkowa w przebiegu zespołu ciasnoty

Endoprotezy Stawów:
 • Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita bezcementowa i cementowa biodra
 • Endoprotezoplastyka pierwotna połowicza (bipolarna) biodra
 • Endoprotezoplastyka pierwotna bezcementowa biodra z użyciem trzpienia przynasadowego stawu
 • Endoprotezoplastyka rewizyjna całkowita biodra i kolana z koniecznością rekonstrukcji kostnej przy użyciu przeszczepów kostnych i/lub „koszyka”
 • Endoprotezoplastyka pierwotna całkowita kolana (niecementowana i cementowana)
 • Endoprotezoplastyka jednoprzedziałowa kolana protezą typu Oxford
 • Endoprotezoplastyka pierwotna połowicza, pełna i odwrócona barku
 • Endoprotezoplastyka głowy kości promieniowej

Leczenie Operacyjne Kończyn Górnych:
 • Odbarczenie operacyjne nerwu obwodowego (kanał nadgarstka)
 • Rekonstrukcja funkcji ręki pierwotna, pourazowa
 • Rekonstrukcja ręki - rekonstrukcja wtórna prostowników/ zginaczy palców ręki
 • Złamania i/lub zwichnięcia w obrębie kończyny górniej

Leczenie Operacyjne Kończyn Dolnych:
 • Usunięcie kaletki przedrzepkowej
 • Plastyka korekcyjna stopy w przebiegu wad wrodzonych i zniekształceń pourazowych (paluch koślawy- halux, paluch sztywny, palce młotkowate)
 • Złamania i/lub zwichnięcia w obrębie kończyny dolnej
 • Złamania „okołoprotezowe”
 • Złamania kości obręczy miednicy

Leczenie Operacyjne Kręgosłupa:
 • Wertebroplastyka i kyfoplastyka
 • Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowym i/lub lędźwiowym – z dostępu przedniego
 • Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym – z dostępu tylnego
 • Złamania i/lub zwichnięcia w obrębie kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego bez lub z deficytami neurologicznymi
 • Leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w kręgosłupie u chorych z lub bez neurologicznych objawów uciskowych
 • Operacyjne leczenie zespołów bólowych kręgosłupa

Inne:
 • Usunięcie materiału zespalającego (druty Kirschnera, śruby, płyty+śruby, gwóździe śródszpikowe i inne)
 • Operacyjna: tenotomia, wydłużenie ścięgna, nacięcie torebki stawowej, uwolnienie przykurczu, redresja stawu, zabiegi na mięśniach-rozcięgnach
 • Przeszczep skóry
 • Wydłużanie kończyny, transport kostny przy użyciu dystraktora zewnętrznego
 • Deformacje, patologie wtórne w układzie szkieletowym powstałe w następstwie niepowodzenia uprzedniego postępowania operacyjnego w innych ośrodkach
 • Kompleksowe (odpowiednie) zaopatrzenie pacjentów po urazie wielomiejscowym lub wielonarządowym
 • współpraca z Oddziałem Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w zakresie leczenia chorych oraz szkolenia personelu
 • zabezpieczenie pracy i nadzór merytoryczny nad Poradnią Urazowo – Ortopedyczną w Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych
 • Działalność naukowa oraz zajęcia ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Rzeszowie

Warunki wykonania usługi medycznej

Pacjenci do zabiegów planowych przyjmowani są w Gabinecie Przyjęć Planowych dla Ortopedii Dorosłych przez lekarza dyżurnego na podstawie skierowania do Szpitala , wystawionego przez lekarza kierującego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia ( wpis w kolejkę oczekujących).

Pacjenci powinni mieć ze sobą dowód tożsamości oraz dokumentację z leczenia danej choroby i chorób towarzyszących (jeśli taką posiadają) a także wyniki zleconych badań i konsultacji przedoperacyjnych.
W trybie nagłym (tj. świeże urazy) pacjenci przyjmowani są przez Szpitalny Oddział Ratunkowy – bez skierowania.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 111
Z-ca Kierownika Kliniki17 86 64 042
Sekretariat17 86 64 041
Sekretariat fax17 86 64 040
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 003
Gabinet lekarski17 86 64 005
Poradnia Urazowo – Ortopedyczna17 86 64 437
Poradnia Urazowo – Ortopedyczna – dla Dzieci17 86 64 446
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content