Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Klinika Onkohematologii Dziecięcej

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  Klinika Onkohematologii Dziecięcej

Lokalizacja

Blok "H1", piętro "II Piętro"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki Onkohematologii Dziecięcej

dr hab. n. med.
Radosław Chaber prof. UR

specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

call17 86 64 589

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr pielęgniarstwa
Marta Sikorska

Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

call17 86 64 588

Zastępca Kliniki Onkohematologii Dziecięcej

lek.med.
Monika Radwańska

specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

call17 86 64 558

Lekarz


lek. med. Małgorzata Ciebiera

specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

lek. med. Anna Tomoń

specjalista onkologii i hematologii dziecięcej

lek. med. Agnieszka Kamela

specjalista pediatrii

lek. med. Jakub Musiał

specjalista pediatrii

lek. med. Wioletta Bal

rezydent

lek. med. Anna Pióro-Sowa

specjalista pediatrii

mgr Ewa Głaczyńska

psycholog

Informacje Dodatkowe

Całodobowy dyżur konsultacyjny

Całodobowy dyżur konsultacyjny dla podmiotów leczniczych, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i Państwowego Ratownictwa Medycznego pod numerem telefonu:


Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Profil działalności Kliniki Onkohematologii Dziecięcej:

 • diagnostyka i leczenie schorzeń hematologicznych u dzieci (niedokrwistości, skazy krwotoczne, trombofilie, choroby układu białokrwinkowego, małopłytkowości)
 • diagnostyka zespołów mielodysplastycznych i mieloproliferacyjnych u dzieci
 • diagnostyka i leczenie chorób nowotworowych układu krwiotwórczego u dzieci (białaczki, chłoniaki nieziarnicze, chłoniak Hodgkina), w tym chemioterapia i radioterapia
 • diagnostyka i leczenie nowotworów litych u dzieci
 • leczenie powikłań terapii onkologicznej u dzieci (aplazji, zakażeń)
 • prowadzenie programów lekowych NFZ w zakresie leczenia hemofilii A i B u dzieci, stanów nadmiaru żelaza w organizmie u dzieci, nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego u dzieci (GIST)
 • onsultacje hematologiczne świadczone innym Klinikom Dziecięcym tutejszego Szpitala oraz Oddziałom Dziecięcym Szpitali Powiatowych

Warunki wykonania usługi medycznej

 1. Współpraca z Zakładem Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładem Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Zakładem Patomorfologii, Zakładem Mikrobiologii tutejszego Szpitala
 2. Apteka Szpitalna tut. Szpitala na czasowe sporządzanie cytostatyków
 3. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi:
  • Pracowania Cytometrii Przepływowej Klinicznego Oddziału Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Chopina w Rzeszowie na badania immunofenotypowe szpiku i krwi obwodowej
  • Zakład Genetyki Klinicznej Collegium Medicum im.L.Rydygiera w Bydgoszczy na badania cytogentyczne oraz Zakład Genetyki Medycznej – Laboratorium Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej w Krakowie
  • Zakład Patomorfologii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie na badania histopatologiczne węzłów chłonnych i trepanobioptatów szpiku, Zakład Patomorfologii ImiDZ w Warszawie oraz Zakład Diagnostyki Patomorfologii w Krakowie
  • Centralne Laboratorium Genetyczne „OncoLab im.WOŚP” SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi na szpik kostny i krew obwodową oraz Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Ślaskiego UM w Zabrzu
  • Kliniczny Zakład Radioterapii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Chopina w Rzeszowie na zabiegi radioterapii u dzieci
 4. Pacjenci Kliniki w zależności od potrzeb konsultowani są przez odpowiednich specjalistów (kardiolog, neurolog, gastrolog, endokrynolog, nefrolog, pulmonolog, ortopeda, chirurg, anestezjolog)
 5. Biopsje chirurgiczne węzłów chłonnych wykonywane są przez lekarzy z Kliniki Chirurgii Dziecięcej tut. Szpitala
 6. Znieczulenia ogólne do inwazyjnych badań diagnostycznych (biopsje/trepanobiopsje szpiku, punkcje lędźwiowe) są wykonywane przez lekarzy z Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii na Bloku Operacyjnym Dziecięcym w wyznaczonych godzinach
 7. Implantacje centralnych cewników żylnych przez lekarzy Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii , po wcześniejszym ustaleniu na Bloku Operacyjnym Dziecięcym
 8. Współpraca z Izbą Przyjęć, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Przychodnią w zakresie przyjmowania pacjentów i konsultacji.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 589
Z-ca Kierownika Kliniki17 86 64 558
Sekretariat17 86 64 588
Sekretariat Fax17 86 64 588
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 588
Gabinet lekarski17 86 64 558
Punkt Pielęgniarek17 86 64 601
Poradnia Hematologii17 86 64 470
17 86 64 471
Pobyt Dzienny17 86 64 578
Pokój Zabiegowy17 86 64 569
Rejestracja17 86 64 775
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content