Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych

Lokalizacja

Budynek "A1", piętro "IV Piętro"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med.
Andrzej Przybylski

call17 86 64 451

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr pielęgniarstwa
Małgorzata Rzemień

Pielęgniarka - spec. w dziedzinie piel. internistycznego

call17 86 64 453

Starszy Asystent


dr n. med. Janusz Romanek

lek. Bernadetta Deręgowska

dr n.med. Aneta Dudek

lek. Katarzyna Jakubiec-Albert

lek. Elżbieta Korczowska

lek. Łukasz Kądziela

lek. Kamil Skoczyński

lek. Piotr Szafarz

dr n. med. Ewa Zuzak

lek Sławomir Tłuczek

lek. Maciej Dąbek

lek. Bartłomiej Hełmecki (lek. dyżurny)

lek. Rafał Kurianowicz (z-ca Kierownika)

lek. Wojciech Stanik

lek. Michał Staszel (lek. dyżurny)

lek. Mariusz Wójcik

Lekarz Rezydent


lek. Małgorzata Gruca-Szpunar

lek. Danuta Mazur-Soliszewska

lek. Paweł Szpunar

lek. Łukasz Tylek

lek. Igor Wojtas

lek. Bartłomiej Wróbel

lek. Adam Gąsior

lek. Agnieszka Wilczyńska

lek. Joanna Andrzejewska

lek. Maksymilian Janicki

lek. Aleksandra Gaweł

lek. Ewelina Czabaj

lek. Klaudia Tylec

lek. Magdalena Kisiel

lek. Tobiasz Serwański

lek. Jakub Karpiak

Kierownik Pracowni Hemodynamiki


dr n. med. Miłosz Marć

Informacje Dodatkowe

Dodatkowe informacje

Do zadań Oddziału należy :

 • prowadzenie nieinwazyjnej diagnostyki i leczenie stacjonarne chorych z ostrymi chorobami układu krążenia
 • wykonywanie badań specjalistycznych i konsultacje chorych skierowanych przez poradnie i szpitale województwa podkarpackiego
 • świadczenie konsultacji kardiologicznych dla pacjentów z innych oddziałów
 • zabezpieczenie kadrowe i nadzór merytoryczny nad pracą Poradni Kardiologicznej w ramach Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych
 • działalność dydaktyczno – szkoleniowa umożliwiająca prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii
 • organizowanie i prowadzenie szkolenia personelu medycznego Oddziału

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą :

 • część łóżkowa - 60 łóżek, w tym 7 na sali intensywnej opieki kardiologicznej
 • Pododdział Ostrych Zespołów Wieńcowych
 • Pracownia Elektroterapii – 4 łóżka wraz z Pracownią Kontroli Rozruszników
 • Centralna Pracownia EKG z pracowniami: prób czynnościowych i badań elektrofizjologicznych
 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Hemodynamiki

Kierownik Kliniki bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Pracą Kliniki kieruje Kierownik przy pomocy zastępców oraz pielęgniarki oddziałowej.

Telefony do JOS

Klinika Kardiologii

Kierownik Kliniki17 86 64 451
Z-ca Kierownika Kierownik Pracowni Elektroterapii Serca17 86 64 879
Kierownik Pracowni Hemodynamiki17 86 64 888
Sekretariat17 86 64 452
Sekretariat Fax17 86 64 449
Gabninet lekarski17 86 64 455
Dyżurka pielęgniarek17 86 64 454
Sala Intens. Opieki R 17 86 64 456
Pracownia Kontroli Stymulatorów serca17 86 64 481

Klinika Kardiologii-Pododdział Ostrych Zespołów Wieńcowych

Sekretariat17 86 64 880
Sekretariat Fax17 86 64 881
Gabinet lekarski17 86 64 889
Gabinet lekarzy Hemodynamistow17 86 64 850
Dyżurka lekarzy Hemodynamistow17 86 64 888
Gabinet pielęgniarski17 86 64 883
Sala Intens. Nadzoru17 86 64 890
17 86 64 892
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content