Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  Klinika Kardiochirurgii z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Lokalizacja

Budynek "G1", piętro "I Piętro"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

dr hab. n.med. prof UR
Kazimierz Widenka

chirurg
specjalista kardiochirurg

call17 86 64 825

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr pielęgniarstwa
Beata Orłowska

pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i anestezjologicznego i intensywnej opieki

call17 86 64 826

Z-ca Kierownika

dr n. med.
Maciej Kolowca

specjalista kardiochirurg

call17 86 64 837

Pielęgniarka Oddziałowa - Pododdział Intensywnej Terapii

mgr pielęgniarstwa
Monika Hazik

pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

call17 86 64 818 call 17 86 64 819 (fax.)

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego

mgr
Agata Malec

pielęgniarka Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

call17 86 64 819 call 17 86 64 819 (fax.)

Starszy Asystent


dr n. med. Piotr Olszówka

specjalista kardiochirurg

lek. Nikodem Stożyński

specjalista kardiochirurg

lek. Arkadiusz Kurowicki

specjalista kardiochirurg

dr n. med. Izabela Szymanik

specjalista kardiochirurg

lek. Sławomir Żurek

specjalista kardiochirurg

lek. Bogusław Gawęda

specjalista kardiochirurg

Kardiolodzy


dr n. med. Janusz Bąk

lek. Eliza Lis

Lekarz Rezydent


lek. Artur Iwasiewiczko

lek. Paweł Zając

Kierownik Zespołu Perfuzjonistów


Monika Jędruszek

Informacje Dodatkowe

Dodatkowe informacje

Do zadań Oddziału należy :

 • Kwalifikowanie chorych do operacji z zakresu serca, naczyń i innych narządów klatki piersiowej
 • Wykonywanie badań diagnostycznych niezbędnych do kwalifikacji lub przeprowadzenia operacji serca, naczyń lub innych narządów w zakresie klatki piersiowej
 • Leczenie chirurgiczne i zachowawcze pacjentów z chorobami serca i naczyń oraz innych narządów w zakresie klatki piersiowej
 • Wykonywanie konsultacji lekarskich pacjentów z chorobami serca, naczyń lub innych narządów w zakresie klatki piersiowej, hospitalizowanych zarówno w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie jak i skierowanych z innych jednostek służby zdrowia
 • Prowadzenie działań z zakresu Promocji Zdrowia wśród pacjentów leczonych w oddziale jak i w czasie akcji promocyjnych poza Szpitalem Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
 • Działalność naukowo-dydaktyczna mająca na celu stałe podnoszenie kwalifikacji personelu zatrudnionego w ramach Oddziału oraz stały rozwój naukowy niezbędny do zachowania najwyższych europejskich standardów świadczonych usług
 • Prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu kardiochirurgii na podstawie akredytacji przyznanej przez Ministra Zdrowia RP
 • Zabezpieczenie funkcjonowania Poradni Kardiochirurgicznej działającej w ramach Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie poprzez oddelegowanie kadry lekarskiej do pracy w Poradni oraz merytoryczny nadzór nad jej działalnością
 • Aktywna współpraca z pozostałymi oddziałami, poradniami i pracowniami Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 oraz innymi jednostkami w kraju i poza granicami RP

Strukturę organizacyjną Oddziału tworzą:

 • Część łóżkowa – 56 łóżek
 • Pracownia echokardiografii
 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Bloku Operacyjnego
 • Pokój zabiegowy
 • Blok operacyjny – 3 sale operacyjne z zapleczem technicznym
 • Pododdział Intensywnej Terapii
 • Sala fizjoterapii

Oddziałem kieruje Ordynator, przy pomocy Zastępcy oraz Kierownika Bloku Operacyjnego. Ordynatorowi podlegają lekarze, pielęgniarka oddziałowa, koordynator zespołu pefuzjonistów i sekretarka medyczna. Ordynator bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Wszyscy starsi asystenci to specjaliści kardiochirurgii z wyłączeniem lekarzy- Janusz Bąk i Eliza Lis, którzy są specjalistami kardiologii. Lekarze rezydenci zatrudnieni w Klinice to lekarze w trakcie specjalizacji.

Powiązane Jednostki Szpitala

Pliki do Pobrania

Telefony do JOS

Klinika Kardiochirurgi

Kierownik17 86 64 825
Sekretariat kierownika17 86 64 825
Fax17 86 64 823
Sekretariat oddziału17 86 64 836
Pielęgniarka Oddziałowa17 86 64 826
Gabinet lekarzy anestezjologów17 86 64 811
Klinika Kardiochirurgii-Blok operacyjny i Pododdział Intensywnej terapii

Pokój pielęgniarki oddziałowej bloku17 86 64 819
Pokój pielęgniarki oddziałowej intensywnej terapii17 86 64 818
Fax17 86 64 819
Kierownik perfuzjonistów17 86 64 852
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content