Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Klinika Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  Klinika Gastroenterologii z Ośrodkiem Kompleksowego Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit

Lokalizacja

Budynek "A1", piętro "6 piętro"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n.med
Rafał Filip

call17 86 64 660

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca

mgr pielęgniarstwa
Natalia Stabach

call17 86 64 607

Z-ca Kierownika Kliniki

lek.
Łucja Puszko

Starszy Asystent


lek. Wojciech Kilisiński

lek. Anna Pękala

lek. Piotr Pardak

lek. Paweł Łańko

lek. Stepan Lysak

Lekarz Rezydent


lek. Błażej Goliat

lek. Katarzyna Stasik

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Do zadań Kliniki należy:
 • Całodobowe leczenie i opieka stacjonarna nad pacjentem z chorobami przewodu pokarmowego
 • kwalifikowanie i wykonywanie badań oraz zabiegów endoskopowych u chorych kierowanych przez pozostałe oddziały, poradnie i szpitale Województwa Podkarpackiego
 • świadczenie konsultacji gastroenterologicznych dla pacjentów z innych oddziałów oraz chorych z województwa podkarpackiego
 • zabezpieczenie całodobowej działalności Centralnej Pracowni Endoskopii w przypadkach endoskopii pilnej i terapeutycznej
 • zabezpieczenie kadrowe i nadzór merytoryczny nad pracą Poradni Gastroenterologicznej, Centralnej Pracowni Endoskopii oraz Poradni Proktologicznej i Chorych ze Stomią

Strukturę organizacyjną Kliniki tworzą:
 • część łóżkowa – 20 łóżek
 • pobyt dzienny 2 miejsca
 • Centralna Pracownia Endoskopii:
  • 2 stanowiska do badań górnego odcinka przewodu pokarmowego
  • 2 stanowiska do badań dolnego odcinka przewodu pokarmowego
  • myjnia endoskopowa

Klinika kieruje Kierownik, któremu podlegają : lekarze, pielęgniarka oddziałowa i sekretarka medyczna. Kierownik bezpośrednio podlega Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 660
Sekretariat17 86 64 607
Pielęgniarka Oddziałowa17 86 64 607
Gabinet lekarski17 86 64 606
Telefon dla pacjentów17 86 64 609
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content