Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Klinika Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii, Pododdziałem Otolaryngologii i Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  Klinika Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii, Pododdziałem Otolaryngologii i Pododdziałem Kardiochirurgii Dziecięcej

Lokalizacja

Budynek "A", piętro "2 piętro"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

Lek.
Jerzy Machowski

Chirurgia dziecięca

call17 86 64 291

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr pielęgniarstwa
Maria Pęcak

call17 86 64 293

Starszy Asystent


lek. Barbara Ziemniak

Chirurgia dziecięca

lek.Artur Szymczak

Chirurgia dziecięca

lek. Michał Kądziela

Chirurgia dziecięca

lek. Lech Szopiński

Chirurgia dziecięca

lek. Renata Jończyk

Chirurgia dziecięca

lek. Ewa Chrzanowska-Kler

Chirurgia dziecięca

lek. Wojciech Koczan

Chirurgia dziecięca

lek. Anna Guzik

Chirurgia dziecięca

lek. Anna Ogorzałek

Chirurgia dziecięca

Lekarz Rezydent


lek. Joanna Romańska-Moskal

w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

lek. Magdalena Bobola

w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

lek. Alina Kos

w trakcie specjalizacji z chirurgii dziecięcej

Koordynator Pododdziału


lek. Grażyna Chmaj

chirurgia dziecięca, urologia dziecięca

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Kliniki

Profil działalności Kliniki Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej:

 1. Pełny zakres chirurgii dziecięcej – zabiegi planowe, chirurgia jedno dnia oraz zabiegi ostrodyżurowe
 2. Zabiegi w ramach chirurgii jednego dnia:
  • przepuklina pachwinowa
  • przepuklina pępkowa
  • przepuklina kresy białej
  • wnętrostwo
  • wodniak jądra oraz powrózka nasiennego
  • znamiona barwnikowe
  • torbiele epidermalne
  • stulejka
 3. Zabiegi ostrodyżurowe – pełny zakres, w tym:
  • zapalenie wyrostka robaczkowego
  • wgłobienie jelit
  • niedrożność przewodu pokarmowego
  • skręt jądra i przydatka jądra
 4. Chirurgia noworodka – diagnostyka i leczenie wrodzonych wad rozwojowych:
  • wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
  • zarośnięcie przełyku
  • refluks żołądkowo-przełykowy
  • niedrożność dwunastnicy
  • niedrożność jelita cienkiego
  • zarośnięcie odbytu
  • wytrzewienie
  • przepuklina przeponowa
  • przepuklina pępowinowa
  • przepuklina oponowo-rdzeniowa
  • wodogłowie
  • choroba Hirschsprunga (w tym operacje TEPT)
 5. Chirurgia urazowa:
  • urazy czaszkowo-mózgowe, klatki piersiowej, jamy brzusznej
  • urazy wielonarządowe
  • eczenie oparzeń z zastosowaniem nowoczesnych opatrunków, sztucznej skóry oraz leczenia chirurgicznego w tym przeszczepów skórno-naskórkowych; leczenie blizn pooparzeniowych
 6. Chirurgia onkologiczna:
  • biopsje chirurgiczne
  • operacje guzów litych: śródpiersia, nadnercza, nerek, tkanek miękkich, kości, jajnika, jądra, przestrzeni zaotrzewnowej, okolicy krzyżowo – ogonowej,
  • leczenie naczyniaków krwionośnych i limfatycznych oraz znamion barwnikowych
  • leczenie zachowawcze anomalii naczyniowych z zastosowaniem propranololu
 7. Chirurgia laparoskopowa:
  • laparoskopowe usuwanie śledziony
  • laparoskopowe usuwanie torbieli śledziony
  • laparoskopowe usuwanie pęcherzyka żółciowego
  • laparoskopowe usuwanie wyrostka robaczkowego i uchyłka Meckela
  • laparaskopowe operacje przepuklin pachwinowych i wnętrostwa brzusznego
  • laparoskopowe operacje torbieli jajnika
  • laparoskopowe operacje żylaków powrózka nasiennego
 8. Urologia dziecięca:
  • diagnostyka i leczenie operacyjne schorzeń urologicznych: wodonercze, moczowód olbrzymi, refluks pęcherzowo-moczowodowy, wnętrostwo, stulejka, spodziectwo, zastawki cewki tylnej, uchyłki pęcherza, żylaki powrózka nasiennego
  • diagnostyka i leczenie kamicy układu moczowego
  • diagnostyka i leczenie neurogennych zaburzęń układu moczowego
  • diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji dolnych dróg moczowych (w tym nietrzymania moczu)
  • cystoskopia i zabiegi cystoskopowe, badania urodynamiczne

Warunki wykonania usługi medycznej

Chirurgia jednego dnia:

Klinika Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej oferuje możliwość operowania niektórych chorób w ramach chirurgii jednego dnia. Wykonanie operacji w takim trybie pozwala na wypisanie dziecka do domu po kilku godzinach bez konieczności całodobowej hospitalizacji (nie dotyczy to najmłodszych pacjentów do 1 roku życia). Kwalifikacja do operacji odbywa się w czasie badania przez lekarza specjalistę w Poradni Chirurgicznej naszego Szpitala

W dniu wizyty w Poradni ustala się termin operacji oraz informuje się rodziców o konieczności:

 • wykonania niezbędnych badań (grupa krwi, morfologia krwi, glukoza, badanie ogólne moczu i innych badań w razie wskazań)
 • wizyty w Poradni Anestezjologicznej (godz.13.00) i uzupełnienia ankiety anestezjologicznej (ważnej 3 miesiące)
 • wizyty u Pediatry i dostarczenia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zabiegu operacyjnego
 • ostarczenia dodatkowych zaświadczeń od specjalistów w przypadku dzieci leczonych przewlekle m.in. kardiologicznie, pulmonologicznie itp.

Dzieci do operacji planowych muszą być zaszczepione przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Jeżeli dziecko nie było szczepione, przed operacją konieczne jest podanie dwóch dawek szczepionki w odstępie miesiąca. Operację można bezpiecznie wykonać po dwóch tygodniach od podania drugiej dawki. Transport ze szpitala po zabiegu operacyjnym zapewniają dziecku rodzice.

W przypadku zabiegów w ramach jednego dnia i zabiegów planowych prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych zaleceń:

 • w dniu zabiegu dziecko nie może posiadać cech świeżej infekcji (gorączka, katar, kaszel itp.) lub nie miało kontaktu z osobami w trakcie choroby zakaźnej (m.in.ospa, odra)
 • dziecko nie może być poddane żadnym szczepieniom na 2 tygodnie przed planowanym terminem
 • w okresie 2 tygodni przed datą planowanego przyjęcia dziecko nie może otrzymywać antybiotyków
 • w dniu zabiegu (chirurgia jednego dnia) dziecko musi być na czczo

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się w Izbie Przyjęć (budynek SOR) o godz.6.45 w przypadku chirurgii jednego dnia oraz o godz.10.00 w przypadku przyjęcia planowego. Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica). Do przyjęcia do Szpitala niezbędne jest podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

Dodatkowe informacje

Klinika Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Urologii Dziecięcej mieści się na 2 piętrze budynku H Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im.św. Jadwigi w Rzeszowie.

Strukturę organizacyjną Kliniki tworzą:

 1. Część łóżkowa – 52 łóżka w tym:
  • sale noworodkowe
  • sale oparzeniowe
  • sala intensywnej opieki medycznej
 2. Sala zabiegowa
 3. Sala opatrunkowa
 4. Pracownia urodynamiczna
 5. Pracownia USG
 6. Świetlica

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 291
Z-ca Kierownika Kliniki17 86 64 291
Sekretariat 17 86 64 292
Sekretariat fax17 86 64 288
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 293
Gabinet lekarski17 86 64 295
Telefon dla pacjentów17 86 64 221
Poradnia Chirurgii Dziecięcej17 86 64 483
17 86 64 482
Poradnia Urologii Dziecięcej17 86 64 482
Koordynator Pododdziału Urologii Dziecięcej17 86 64 223
Gabinet lekarza dyżurnego17 86 64 246
17 86 64 296
Gabinet opatrunkowy17 86 64 297
Gabinet zabiegowy17 86 64 298
Gabinet pielęgniarski17 86 64 294
Pracownia Urodynamiczna17 86 64 299
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content