Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Klinika Alergologii i Mukowiscydozy

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  Klinika Alergologii i Mukowiscydozy

Lokalizacja

Budynek "A", piętro "2 piętro"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

dr hab. n. med.
Marta Rachel

specjalista alergologii
specjalista chorób płuc
pediatra
specjalista chorób płuc dla dzieci

call17 86 64 771

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr pielęgniarstwa
Justyna Kamińska

Pielęgniarka - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

call17 86 64 669

Starszy Asystent


dr n. med.
Agnieszka Bożek

specjalista dermatolog-wenerolog,
specjalista alergologii

lek.
Anna Gąszcz

specjalista chorób wewnętrznych,
w trakcie specjalizacji z alergologii

lek.
Iwona Mazur

specjalista pediatrii
w trakcie specjalizacji z alergologii

lek.
Barbara Szmyd-Paszkiewicz

specjalista alergologii
specjalista otorynolaryngologii

lek.
Małgorzata Kuca

specjalista pediatrii
specjalista alergologii

Rezydent


lek.
Beata Dudek

specialista chorób dziecięcych,
w trakcie specjalizacji z alergologii

Rehabilitant


mgr
Joanna Karnecka

mgr
Marta Szuberla

Dietetyk


mgr
Klaudia Bar

SekretarkaKinga Marcinkowska

Pielęgniarka


mgr pielęgniarstwa
Renata Bator

specialista w dziedzinie pielęgniarstawa chirurgicznego


Beata Totoń

specialista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

mgr pielęgniarstwa
Katarzyna Krupa

specialista w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego


Genowefa Brodowska

specialista w dziedzinie pediatrii


Aleksandra Kmiecik

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

licencjat z ratownictwa,
licencjat pielęgniarstwa

Klaudia Dziki

w trakcie studiów magisterskich

licencjat pielęgniarstwa
Aleksandra Wrona

licencjat pielęgniarstwa


Natalia Kusz


Natalia Kusz


Aleksandra Kmiecik


Beata Totoń

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Siedziba i struktura organizacyjna Kliniki

Klinika o profilu alergologicznym i leczenia mukowiscydozy mieści się na I piętrze budynku Głównego „D” Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Klinika liczy 11 łóżek z niżej wymienioną bazą diagnostyczną. Klinika Alergologii i Mukowiscydozy powstała 15 grudnia 2014 r. w ramach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, im. Św. Jadwigi Królowej. Klinika Alergologii i Mukowiscydozy zapewnia wszechstronną, specjalistyczną, kompleksową opiekę dla dzieci i dorosłych. Przyjęcia do Kliniki są planowe, tzn. po ustaleniu daty przyjęcia i wpisaniu na listę oczekujących.

Przyjęcia planowe do Kliniki – informacje

Warunkiem przyjęcia do Kliniki jest prawidłowo wypisane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty. W celu wpisania na listę oczekujących na hospitalizację należy zgłosić się do Poradni Konsultacyjnej - Budynek Główny I piętro, poziom Przychodni Dla Dorosłych. Godziny pracy Poradni Konsultacyjnej: Pon 7:00 - 8:00, Wt 7:00 - 8:00, Śr 7:00 - 8:00 , Czw 14:00 – 15:00, Pt 7:00 - 8:00. W dniu przyjęcia pacjent zgłasza się na Izbę Przyjęć (Budynek SOR) ze skierowaniem, dowodem osobistym i niezbędnymi rzeczami osobistymi, a następnie do Kliniki.

Profil działalności Kliniki Alergologii i Mukowiscydozy

Klinika dysponuje 11 łóżkami, w tym 2 na sali wzmożonego nadzoru przeznaczonymi do obserwacji pacjentów podczas immunoterapii jadami owadów błonkoskrzydłych oraz do diagnostyki prowokacyjnej. Hospitalizujemy zarówno dzieci jak i pacjentów dorosłych. Zespół lekarzy pracujących w Klinice to specjaliści w zakresie alergologii i pulmonologii. Pielęgniarki w naszej Klinice posiadają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w pracy w warunkach szpitalnych.
Klinika realizuje kontrakt z NFZ w zakresie alergologii oraz leczenia mukowiscydozy.

Szczególny profil działalności

 • kompleksowa diagnostyka alergologiczna, m.in. alergia na leki, alergia pokarmową
 • diagnostyka i terapia astmy oskrzelowej, w tym program lekowy (astma trudna i ciężka)
 • diagnostyka i terapia pacjentów uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych
 • diagnostyka alergicznego nieżytu nosa
 • diagnostyka atopowego zapalenia skóry
 • diagnostykę pokrzywki
 • diagnostykę obrzęku naczynioruchowego
 • prowadzenie programu lekowego leczenia przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą
 • prowadzenie programu lekowego leczenia ciężkiej astmy alergicznej zależnej (J45.0) oraz ciężkiej astmy eozynofilowej (J82)
 • prowadzenie programu lekowego leczenia przewlekłej pokrzywki spontanicznej (L50.1)

Wykonujemy procedury diagnostyczne związane z ryzykiem reakcji anafilaktycznej:

 • diagnostykę alergii na jady owadów błonkoskrzydłych i prowadzenie immunoterapii swoistej
 • diagnostykę nadwrażliwości na leki (niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki znieczulające miejscowo, antybiotyki)

Wykonujemy m.in.:

 • badania czynnościowe płuc (oscylacje)
 • ocenę poziomu tlenku azotu
 • test prowokacji oskrzeli wysiłkiem
 • ocenę bakteriologiczną materiału pozyskanego z układu oddechowego
 • diagnostykę obrazową HRCT, KT klatki piersiowej z kontrastem, USG klatki piersiowej
 • test śródskórny z surowicą autologiczną
 • testy doustnej prowokacji pokarmami
 • testy doustnej prowokacji lekami
 • testy prowokacyjne czynnikami fizycznymi
 • testy skórne punktowe wziewne
 • testy skórne punktowe pokarmowe
 • testy skórne płatkowe
 • oznaczanie poziomu Immunoglobulin swoistych
 • oznaczanie poziomu IgE całkowitego
 • oznaczanie poziomu składowych dopełniacza
 • szkolenia z zakresu anafilaksji

Warunki wykonania usługi medycznej

W dniu przyjęcia pacjent zgłasza się na Izbę Przyjęć (Budynek SOR) ze skierowaniem, dowodem osobistym i niezbędnymi rzeczami osobistymi oraz dokumentacją z poprzedniego leczenia (jeśli taką posiada), a następnie udaje się do Kliniki.

Dodatkowe informacje

Możliwości diagnostyczno-lecznicze

Szybkie ustalenie rozpoznania i wdrożenie nowoczesnych technik leczenia dolegliwości w obszarze szeroko pojętej alergologii jest możliwe dzięki dostępności do specjalistycznej aparatury – kabina bodypletyzmograficzna, analizator tlenku azotu, oscylometr, ergospirometr, nebulizatory, spirometry, pickflometry, rhinomanometr, aparat USG. Klinika korzysta z doskonałego zaplecza diagnostycznego szpitala. Pacjent jest pod nadzorem lekarskim i pielęgniarskim w sali intensywnego nadzoru wyposażonej w kompleksowy sprzęt i aparaturę medyczną. Przy Klinice działają Poradnia Alergologiczna dla dzieci i Poradnia Mukowiscydozy, które prowadzą indywidualnie pacjentów. Poradnia Alergologiczna prowadzi diagnostykę z zakresu chorób alergicznych, edukację pacjentów i rodziców – metody prawidłowego podawania leków wziewnych, zasady prowadzenia diet eliminacyjnych oraz inne zagadnienia profilaktyki alergii. W Poradni Mukowiscydozy leczeni są pacjenci z mukowiscydozą. Dodatkowo prowadzona jest edukacja pacjentów i rodziców oraz kontrola dietetyczna i fizjoterapeutyczna. Pacjenci uczęszczający do Poradni Alergologicznej i Poradni Mukowiscydozy mają zapewnioną możliwość kontynuacji leczenia w Klinice Alergologii i Mukowiscydozy. Opiekę nad pacjentem zapewnia wysoko wykwalifikowany zespół interdyscyplinarny: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuta, dietetyk.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 771
Sekretariat 17 86 64 669
Sekretariat fax17 86 64 669
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 669
Dyżurka pielęgniarek17 86 64 668
Gabinet lekarski17 86 64 667
Telefon dla pacjentów17 86 64 789
Poradnia Alergologiczna dla Dzieci17 86 64 665
Poradnia Mukowiscydozy17 86 64 665
Rejestracja do Poradni Alergologicznej dla Dzieci oraz Poradni Mukowiscydozy17 86 64 485
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content