Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Lokalizacja

Budynek H1, piętro WYSOKI PARTER, I Piętro    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med.
Artur Mazur

Specjalista Chorób Dziecięcych, Endokrynolog, Endokrynolog i Diabetolog Dziecięcy

call17 86 64 545

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr pielęgniarstwa
Marlena Sokołowska

call17 86 64 540

Zastępca Kierownika

lek.
Lucyna Lisowicz

Specjalista Chorób Dziecięcych, Diabetolog

call17 86 64 636

lek.
Agnieszka Domin

Specjalista Pediatrii, Specjalista Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

lek.
Elżbieta Drachal

Specjalista Pediatrii, Specjalista Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

lek.
Katarzyna Jakubek- Kipa

Specjalista Chorób Dziecięcych, Diabetolog

lek.
Magdalena Marć- Figurska

Specjalista Pediatrii

lek.
Antoni Pyrkosz

Specjalista Chorób Dzieci

Młodzszy asystent


prof. dr hab. n. med
Jacek Tabarkiewicz

Specjalista Chorób dzieci

Lekarz Rezydent


lek.
Ewa Gramatyka- Drążek

lekarz

lek.
Dąbek Natalia

lekarz

lek.
Ewelina Gaweł

lekarz

lek.
Aleksandra Kędzior

lekarz

lek.
Anna Mazur

lekarz

lek.
Maria Mazur- Tylek

lekarz

lek.
Wiktoria Szmit

lekarz

lek.
Dagmara Kaleta

lekarz

lek.
Michał Zgurski

lekarz

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

II Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej mieści się na parterze budynku…. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Swoją działalność rozpoczęła w dniu 01. 02. 2017 roku. Dysponujemy : 6 miejscami dla pacjentów hospitalizowanych w trybie 1 dnia oraz 24 miejsca pobytu stacjonarnego, w tym 2 miejsca dla dzieci w wieku 0- 3 lat.

Profil działalności Kliniki : Klinika zajmuje się diagnostyką i terapią podanych jednostek chorobowych w ramach Oddziału stacjonarnego oraz Poradni Specjalistycznych ( Endokrynologiczna, Diabetologiczna i Metaboliczna)

 1. Endokrynologia i Diabetologia Dziecięca:
  • zaburzenia wzrastania
  • przedwczesne i opóźnione dojrzewanie
  • moczówka prosta
  • hiperprolaktynemia
  • zaburzenia miesiączkowania
  • hipogonadyzm
  • hirsutyzm
  • ginekomastia
  • hiperkortyzolemia, w tym choroba i zespół Cushinga
  • wrodzony przerost nadnerczy
  • zaburzenia gospodarki wapniowo- fosforanowej i choroby przytarczyc
  • zespół Turnera
  • zespół Pradera- Williego
  • otyłość
  • monitorowanie auksologiczne i metaboliczne dzieci urodzonych z niską masą ciała w stosunku do wieku ciążowego ( SGA) i/lub z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania ( IUGR)
  • monitorowanie endokrynologiczne dzieci z chorobami onko- hematologicznymi
  • wysokospecjalistyczna opieka ( endokrynolog, urolog, ginekolog, genetyk kliniczny, psycholog) dla pacjentów z różnymi objawami zaburzeń rozwoju płci
  • cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, cukrzyca wtórna, cukrzyca uwarunkowana genetycznie, w tym cukrzyca związana z mukowiscydozą
  • stan przedcukrzycowy
  • inne zaburzenia w gospodarce węglowodanowej
  • nadwaga i otyłość
  • zaburzenia w gospodarce lipidowej, w tym hipercholesterolemia rodzinna
  • zespół metaboliczny
  • hipoglikemia
  • choroby współistniejące z cukrzycą
 2. Reumatologia Dziecięca:
  • W chorobach reumatycznych Klinika prowadzi
  • pełną, nowoczesną diagnostykę z uwzględnieniem badania płynu stawowego, szpiku kostnego
  • obrazowego badania stawów
  • scyntygrafii kości
  • pobierania wycinków skóry i śluzówki
  • Badanie termograficzne
  • panel badań immunologicznych
  • leczenie rutynowe, immunosupresyjne oraz terapia biologiczna
 3. Pediatria ogólna- przyjęcia w 24- godzinnym trybie ostro- dyżurowym:
  • przyjęcia w trybie planowym w celu przeprowadzenia diagnostyki różnicowej schorzeń wieku rozwojowego
  • diagnostyka różnicowa pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności u dziecięcych
  • diagnostyka i leczenie choroby Kawasaki
  • kontynuacja leczenia dzieci przebywających w oddziałach intensywnej terapii
  • przyjęcia dzieci ze schorzeniami przewlekłymi w trakcie ostrych infekcji wymagających postępowania wielospecjalistycznego

Zdrowotne Programy Terapeutyczne NFZ

 1. Oddział i Poradnia Endokrynologiczna:
  • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki
  • leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu niskorosłych dziewcząt z zespołem Turnera
  • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci z zespołem Pradera i Williego
  • Leczenie rekombinowanym hormonem wzrostu dzieci urodzonych z niską masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (SGA) i/ lub z cechami wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania (IUGR)
  • Leczenie rekombinowanym ludzkim insulinopodobnym czynnikiem wzrostu- 1 ( rhlGF-1) niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1
  • Leczenie analogami GnRH przedwczesnego dojrzewania płciowego
 2. Oddział i Poradnia Diabetologiczna:
  • Leczenie za pomocą osobistej pompy insulinowej
  • profesjonalne, komercyjne szkolenia dla odbiorców zewnętrznych w tematyce: „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą typu 1”. Opłaty w/g cennika na stronie Szpitala. Szkolenia skierowane są do nauczycieli, wychowawców przedszkoli, szkół, domów dziecka i wszystkich opiekunów dzieci z cukrzycą typu 1
 3. Oddział Pediatrii i Poradnia Reumatologiczna:
  • leczenie preparatami immunoglobulin
  • leczenie biologiczne
Działalność Dydaktyczna

 • akredytacja do prowadzenia specjalizacji dla lekarzy z zakresu pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej w trybie rezydenckim i pozarezydenckim
 • kształcenie studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego ( w tym grup anglojęzycznych) w zakresie pediatrii oraz endokrynologii dziecięcej
 • prowadzenie kursów podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek z pediatrii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej


Warunki wykonania usługi medycznej

Warunkiem przyjęcia do Kliniki jest posiadanie skierowania z rozpoznaniem odpowiadającym profilowi Kliniki oraz ustalenie terminu przyjęcia ( w sekretariacie Kliniki – 17- 8664544; fax: 17- 8664546

Dodatkowe informacje

Informacje dla pacjentów i opiekunów:

 • wraz z dzieckiem może przebywać całodobowo 1 rodzic ( nie może mieć ograniczeń lub odebranych praw rodzicielskich)
 • Opiekun w całości przestrzega regulaminu obowiązującego w Klinice- musi być zdrowy, trzeźwy, czysty, w czystej odzieży .
 • do Szpitala proszę zabrać rzeczy konieczne: Przybory toaletowe, piżamę na noc, dresy na dzień, bieliznę osobistą na zmianę, 1 ulubioną zabawkę- odzież wierzchnią, torby, buty należy oddać do depozytu ubrań lub do domu
 • rodzice mają możliwość wykupienia obiadów w kuchni szpitalnej, bądź korzystania z baru na terenie szpitala

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 545
Z-ca Kierownika Kliniki17 86 64 636
Sekretariat 17 86 64 544
Sekretariat fax17 86 64 546
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 540
Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci17 86 64 472
17 86 64 488
Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci17 86 64 474
Poradnia Cukrzycowa dla Dzieci17 86 64 190
17 86 64 479

Odcinek
Dzienny

17 86 64 541

Gabinet
Lekarski

17 86 64 547

Gabinet Lekarza Dyżurnego

17 86 64 636

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content