Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej

Start   >  Szpital   >  Kliniki   >  I Klinika Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej

Lokalizacja

Budynek"D3", piętro "Niski, Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. med
Bartosz Korczowski

specjalista pediatrii
specjalista gastroenterologii
specjalista gastroenterologii dziecięcej

call17 86 64 141

Pielęgniarka Oddziałowa


Beata Krok

call17 86 64 143

Z-ca Kierownika

dr n. med.
Krystyna Piasecka

specjalista pediatrii
specjalista chorób płuc

Starszy Asystent


dr n. med. Artur Bijoś

specjalista pediatrii

lek. Szymon Figurski

specjalista pediatrii
specjalista kardiologii dziecięcej

lek. Paweł Marczak

specjalista pediatrii

dr n. med. Radosława Jakóbiec

specjalista pediatrii
specjalista gastroenterologii

lek. Renata Socha

specjalista pediatrii
specjalista chorób płuc

lek.. Małgorzata Kubit-Lis

specjalista pediatrii
specjalista chorób płuc

lek. Monika Wąsik

specjalista pediatrii
specjalista reumatologii

lek. Marta Lulek-Ciebiera

specjalista pediatrii

lek. Wojciech Tarała

specjalista pediatrii

lek. med. Anna Mach-Jamińska

specjalista pediatrii
specjalista nefrologii

lek. Tomasz Szopiński

specjalista pediatrii

lek. Magdalena Reich

specjalista pediatrii

lek. Katarzyna Szafarz

specjalista pediatrii

lek. Maciej Pelc

Lekarz Rezydent


lek. Urszula Balicka-Gajda

lek. Katarzyna Dziadzio-Gąsior

lek. Aleksandra Guzik

lek. Anna Korczykowska-Nowak

lek. Patrycja Kucaba

lek. Paulina Opalińska-Zielonka

lek. Katarzyna Piątek

lek. Anna Pióro-Sowa

lek. Marta Szczygieł-Łyko

lek. Katarzyna Wiącek

lek. Katarzyna Gątarska

lek. Katarzyna Kazała

lek. Elżbieta Polak

lek. Angelika Portas

Psycholog


mgr Ewa Głaczyńska

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Jesteśmy wieloprofilową Kliniką Pediatrii, której zadania obejmują diagnozowanie i leczenie dzieci do ukończenia 18-go roku życia. Pacjenci przyjmowani są w ramach ostrego dyżuru pediatrycznego, pełnionego 7 dni w tygodniu przez całą dobę, oraz planowo. W strukturze Kliniki znajdują się:

 • odcinek dzieci młodszych (do 3-go roku życia)
 • odcinek dzieci starszych (od 3-go do 18-go roku życia)
 • odcinek dziennego pobytu

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego, układu oddechowego, układu moczowego, układu krążenia, choroby infekcyjne, choroby zapalne układu kostno-stawowego, autoimmunizacyjne, zaburzenia czynnościowe i psychogenne u dzieci i młodzieży

Klinika dysponuje następującymi możliwościami diagnostyczno-leczniczymi:

 • diagnostyczne badania endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopia) – diagnostyka chorób przełyku, żołądka, dwunastnicy (z badaniami histopatologicznymi)
 • diagnostyczne badania endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego (rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia) – badania w znieczuleniu ogólnym (z badaniami histopatologicznymi)
 • zakładanie gastrostomii odżywczych
 • zabiegi poszerzania przełyku (przy pomocy poszerzadeł Savary-Gillarda i balonowych)
 • zabiegi opaskowania żylaków przełyku
 • usuwanie polipów (polipektomia)
 • badania czynnościowe przewodu pokarmowego (pH-metria, manometria)
 • biopsja wątroby
 • badania endoskopowe układu oddechowego (bronchoskopia)
 • usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego i dróg oddechowych
 • badania obrazowe: zdjęcia rentgenowskie (klatki piersiowej, brzucha, głowy i zatok, cystouretrografia mikcyjna, urografia itp), tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny (w ramach współpracy z Klinicznym Zakładem Diagnostyki Obrazowej)
 • badania ultrasonograficzne - pełny zakres badań dotyczący centralnego układu nerwowego, jamy brzusznej, tarczycy, stawów, układu oddechowego itd
 • diagnostyka kardiologiczna (echokardiografia, EKG, próba wysiłkowa, całodobowe monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego)
 • leczenie stomatologiczne (również w znieczuleniu ogólnym u dzieci przewlekle chorych)
 • diagnostyka zaburzeń psychogennych
 • leczenie chorób infekcyjnych układu oddechowego okresu noworodkowego, niemowlęcego oraz dzieci starszych
 • leczenie chorób przewlekłych takich jak astma oskrzelowa, zespół nieruchomych rzęsek, niedobór alfa1-antytrypsyny
 • diagnostyka chorób układu oddechowego w tym gruźlicy (badanie płynu z opłucnej, spirometria, punktowe testy skórne, próba tuberkulinowa, Quantiferon test, próba potowa, IgE specyficzne, ultrasonografia klatki piersiowej – płuc i opłucnej, tomografia klatki piersiowej)
 • diagnostyka i leczenie chorób układu moczowego, w tym zapalenie kłębuszków nerkowych (biopsja nerki), zespół nerczycowy ( monitorowanie leczenia immunosupresyjnego, sterydoterapia pulsacyjna), kamica moczowa (testy zagrożenia kamicą), wady układu moczowego (cystouretrografa, urografia, scyntygrafia), ostra niewydolność nerek (dializoterapia)
 • diagnostyka i leczenie chorób zapalnych stawów i tkanki łącznej oraz zapalnych i układowych chorób tkanki łącznej (biopsja aspiracyjna stawu z podaniem leku do stawu, scyntygrafia ukł. kostnego, sterydoterapia pulsacyjna)

W Klinice realizowane jest leczenie dzieci w ramach programów lekowych takich jak:

 • leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna
 • leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG)
 • leczenie choroby Pompego
 • leczenie choroby Gauchera
 • leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci

Posiadamy profesjonalną stację do enzymatycznej terapii zastępczej – ETZ.

Dzieci w wieku szkolnym, których stan kliniczny na to pozwala, mogą kontynuować naukę dzięki zajęciom prowadzonym przez nauczycieli zatrudnionych w szkole przyszpitalnej. W Klinice jest ponadto świetlica wyposażona w sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz zabawki odpowiednie do wieku naszych pacjentów.

Warunki wykonania usługi medycznej

Pacjenci przyjmowani są w Izbie Przyjęć przez lekarza dyżurnego na podstawie skierowania do szpitala, wystawionego przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. W trybie nagłym dzieci przyjmowane są również przez szpitalny oddział ratunkowy – bez skierowania. Planowe pobyty diagnostyczne wymagają skierowania oraz wcześniejszego ustalenia terminu przyjęcia i wpisania na listę oczekujących w sekretariacie Kliniki.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Kliniki:

 1. Skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty
 2. Dowód Osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość rodzica / opiekuna prawnego (w przypadku opiekuna prawnego - orzeczenie sądu o sprawowaniu opieki na dzieckiem)

Dodatkowe informacje

W ramach pracy w I Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej realizowany jest program specjalizacji dla lekarzy rezydentów z pediatrii, gastroenterologii dziecięcej i pulmunologii dziecięcej oraz staże kierunkowe wymagane do innych specjalizacji. Klinika prowadzi szkolenia studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego w dziedzinie pediatrii.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Pozostałe:

 • Banki Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej
 • Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 141
Sekretariat17 86 64 142
Sekretariat fax17 86 64 145
Pielęgniarka Oddziałowa, Odc. Dz. Starszych17 86 64 143
Gabinet lekarski, Odc. Dz. Starszych17 86 64 075
Pielęgniarki, Odc. Dz. Starszych17 86 64 144
Pacjenci17 86 64 140
Sekretariat, Odc. Dzienny17 86 64 191
Gabinet lekarski, Odc. Dzienny17 86 64 192
Pielęgniarki, Odc. Dzienny17 86 64 191
Pielęgniarka Koordynująca, Odc. Dz. Młodszych17 86 64 243
Gabinet lekarski, Odc. Dz. Młodszych17 86 64 245
Pielęgniarki, Odc. Dz. Młodszych17 86 64 249
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content