Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Bank Krwi

Bank Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej

Start   >  Szpital   >  Bank Krwi

Lokalizacja

Budynek "D1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik

mgr Anna Grygar

call17 86 64 776

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Profil działalności BANKU KRWI :

 • Składanie zamówień na krew i jej składniki w RCKiK w Rzeszowie, zgodnie z zamówieniami klinik/oddziałów szpitala
 • Odbiór krwi i jej składników
 • Przechowywanie krwi i jej składników do czasu ich wydania do kliniki/oddziału szpitalnego
 • Wydawanie krwi i jej składników do klinik/oddziałów szpitalnych
 • Prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi i jej składników
 • Prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników
 • Przekazywanie sprawozdań dotyczących zużycia krwi i jej składników do RCKK w Rzeszowie

Profil działalności Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej:

 • Oznaczanie grup krwi układu ABO i antygenu D z układu Rh
 • Przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych
 • Próba zgodności serologicznej między biorcą a dawcą wraz z obowiązującymi badaniami
 • Określanie fenotypu Rh, antygenu K lub innych antygenów u osób uodpornionych oraz w celu zapobiegania immunizacji u pacjentów wymagających długotrwałego leczenia krwią
 • Diagnostyka konfliktu serologicznego pomiędzy matką a płodem
 • Diagnostyka choroby hemolitycznej noworodka oraz dobieranie krwi do transfuzji wymiennej i uzupełniającej
 • Badania kwalifikujące do podania preparatu Gamma anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego
 • Identyfikacja alloprzeciwciał odpornościowych

Warunki wykonania usługi medycznej

Pracownia zapewnia całodobowe świadczenia dla pacjentów szpitala oraz wykonuje badania dla pacjentów posiadających zlecenia na badanie lub prywatnie za odpłatnością.

Pobieranie próbek krwi do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej nie wymaga wcześniejszego , specjalnego przygotowania pacjenta (pacjent nie musi być na czczo).

Punkty pobrań:

 • Gabinety zabiegowe dla dorosłych (I piętro – pokój 112 i 115) – godziny pobrań od poniedziałku do piątku od godz. 7:15 do godz. 14:00
 • Gabinet zabiegowy dla dzieci (parter – gabinet nr 5) - – godziny pobrań od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 14:00
 • W pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy pobrania materiału do badań odbywają się w Izbie Przyjęć Dorosłych oraz Izbie Przyjęć Dzieci

Badanie Cena
Oznaczenie grupy krwi z układu ABO, antygenu D z układu Rh, badanie przeglądowe alloprzeciwciał 64,00
Przeglądowe badanie alloprzeciwciał odpornościowych 36,00
Oznaczenie grupy krwi z układu ABO, antygenu D z układu Rh u noworodków i dzieci do ok. 0,5 roku życia 36,00
Wpis grupy krwi na Kartę Grupy Krwi /KREWKART/ - dwa badania + karta 142,00
Wpis grupy krwi na Kartę Grupy Krwi /KREWKART/ - badanie weryfikacyjne + karta 78,00
Karta Grupy Krwi /KREWKART/ 28,00
Pobranie materiału do badania 3,00
Odpis/kopia grupy krwi 7,00
Pracownia dokonuje wpisów na Karty Grupy Krwi.

Wpis grupy krwi może być dokonany tylko na podstawie identycznych wyników, uzyskanych z badania dwóch niezależnie pobranych próbek krwi.

Karta Grupy Krwi:

 • Posiada format nowego dowodu osobistego i kart kredytowych
 • Posiadanie karty skraca procedury medyczne, ułatwia leczenie krwią zwłaszcza w przypadkach nagłych.

Zasady pobierania krwi do wpisu na Kartę Grupy Krwi:

 • Wpis na KREWKARTĘ jest oparty na dwóch oznaczeniach grupy krwi
 • Ze względów bezpieczeństwa oznaczenia te wykonujemy z 2 próbek krwi pobranych od pacjenta dwukrotnie, w różnych dniach lub w tym samym dniu w oddzielnych pomieszczeniach przez inny zespół pobierający
 • Przy drugim badaniu grupy krwi pacjent zgłasza się z dowodem osobistym do Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Banku Krwi (parter, wejście z głównego holu Szpitala) celem weryfikacji danych
 • Niektórzy z Państwa mogą okazać się nietypowymi biorcami krwi. W takich przypadkach konieczne będzie wykonanie dodatkowych badań immunotransfuzjologicznych
 • Informacje na temat KARTY GRUPY KRWI można uzyskać w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Banku Krwi Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie oraz telefonicznie: (17) 86 64 (778, 680, 779)

Dodatkowe informacje

Zapewnienie Jakości Wykonywanych Badań

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej bierze stały udział w krajowym programie zewnętrznej oceny jakości dla laboratoriów immunologii/serologii transfuzjologicznej KPZOJLIT osiągając każdorazowo maksymalną liczbę punktów. Prawidłowość funkcjonowania pracowni oraz jakość wykonywanych badań jest również kontrolowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie , pełniące merytoryczny nadzór nad pracownią.

Badania są całodobowo autoryzowane przez upoważnionych diagnostów laboratoryjnych.

Wypozażenie Pracowni:

Badania są wykonywane w pracowni za pomocą analizatorów immunohematologicznych, zapewniających wysoką jakość i bezpieczeństwo badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej poprzez min.:

 • eliminację błędów związanych z procesem analitycznym - zwiększenie wiarygodności analitycznej poprzez standaryzację wszystkich etapów wykonywanych testów - zmniejszenie ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego
 • przeprowadzanie interpretacji wyników przy użyciu obiektywnego kryterium

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Galeria Zdjęć

Telefony do JOS

Kierownik Banku Krwi17 86 64 776
Bank krwi - Ekspedycja17 86 64 776
17 86 64 680
Bank Krwi fax17 86 64 680
Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej17 86 64 778
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content