Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Start   >  RORE   >  Poradnie   >  Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Lokalizacja

Budynek "G2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Personel Medyczny

Kierownik Poradni

dr n. med.
Marzena Pelc-Dymon

specjalista psychiatrii dziecięcej

call17 86 64 332

Rejestratorka


Halina Gil

call17 86 64 392

Lekarz Rezydent


Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Siedziba i struktura organizacyjna Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży ( PZP Dz. i Mł)

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży mieści się na parterze, w odcinku C, w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży i jest integralną częścią Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Poradnia powstała w 2012 roku i obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów do 18-go roku życia oraz pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwoju do 24-go roku życia.

Do lekarza PZP Dz. i Mł. pacjenci wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) przyjmowani są bez skierowania po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.

Do psychologa/ psychoterapeuty PZP Dz. i Mł. pacjenci wraz z rodzicem (opiekunem prawnym) przyjmowani na podstawie skierowania po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.

W ramach PZP Dz. i Mł. funkcjonuje Ambulatorium Terapii Rodzin, które znajduje na pierwszym piętrze, w odcinku A w gabinecie A1.03b.

Poradnia funkcjonuje w dni robocze w godz. 7.30 do 18.30.

Poradnia zajmuje się specjalistyczną, kompleksową opieką psychiatryczno-psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Zapewnia diagnozę i kompleksową terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz problemami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym.

Poradnia współpracuje z Dziennym Oddziałem Rehabilitacji Psychiatryczne Dzieci i Młodzieży oraz z Poradnią dla Osób z Autyzmem Dziecięcym do których pacjenci kierowani są celem pogłębionej diagnozy i specjalistycznego leczenia.

Formy pomocy PZP Dz. i Mł.:
  • diagnoza psychiatryczna
  • leczenie psychiatryczne
  • diagnoza psychologiczna
  • indywidualna terapia psychologiczna
  • terapia rodzinna w ramach Ambulatorium Terapii Rodzin
  • psychoedukacja pacjenta i jego rodziny

Kadra PZP Dz. i Mł.:
  • lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
  • lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji
  • psycholodzy
  • psychoterapeuci

Warunki wykonania usługi medycznej

W dniu przyjęcia (po wcześniejszym zarejestrowaniu się) pacjent z rodzicem (opiekunem prawnym) zgłasza się do rejestracji PZP poziom 0 odcinek C, w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży, ze skierowaniem (wg potrzeby), ważną legitymacją szkolną/dowodem tożsamości oraz z dokumentacją z dotychczasowego leczenia (opinie psychologiczno-pedagogiczne, orzeczenia, karty informacyjne oraz świadectwem ukończenia ostatniej klasy).

Dodatkowe informacje

W stanach nagłych, zagrażających życiu i zdrowiu pacjenta, istnieje możliwość zarejestrowania się na wizytę do lekarza psychiatry na dany dzień po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z lekarzem lub osobistym przybyciu i uzyskaniu zgody od lekarza.

Czy potrzebne skierowanie od lekarza

Do lekarza Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - Nie

Do psychologa Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - Tak

Do Ambulatorium Terapii Rodzin - Tak

Sposób rejestrowania

Do Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży rejestracja odbywa się raz na kwartał.

Do lekarza psychiatry rejestracja odbywa się 1 dnia miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy miesiąca) t.j. w marcu, czerwcu , wrześniu i grudniu.

Do psychologów (pacjenci pierwszorazowi) - rejestracja odbywa się raz na kwartał tj. 10 dnia miesiąca (lub w pierwszy dzień roboczy miesiąca ) t.j. w marcu, czerwcu , wrześniu i grudniu.

Pacjenci kontynuujący terapie (u psychiatry lub psychologa) rejestrują się wg wskazań prowadzącego leczenie.

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Oddziału17 86 64 332
Sekretariat 17 86 64 392
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym17 86 64 392
Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży17 86 64 349

Czas Pracy Rejestracji

Budynek "KRORE", piętro "Poziom 0"    Zobacz na mapie ->

Telefon Pokój Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
17 86 64 392 nr 1 7.00 – 14.35 7.00 – 14.35 7.00 – 14.35 7.00 – 14.35 7.00 – 14.35

Dyżury Lekarzy

Lekarz Gabinet Telefon Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

dr n. med.

Marzena Pelc-Dymon

specjalista psychiatra dzieci i młodzieży Kierownik Poradni

C0.617 86 64 33210:00-12:0010:00-12:0010:00-12:0010:00-12:0010:00-12:00

lek.

Agnieszka Potoczna

rezydent

C0.2317 86 64 32907:00-12:30

lek.

Edyta Brzegowa

rezydent

C0.2317 86 64 32908:00-09:3008:00-11:3008:00-11:3008:00-09:30

mgr

Marzena Rozborska-Barć

Psycholog

C0.817 86 64 33407:30-13:3007:30-13:3011:30-17:3007:30-13:3007:30-13:30

mgr

Magdalena Tyśnicka

Psycholog

C0.2211:30-17:3007:30-13:3011:30-17:3007:30-13:3007:30-13:30

mgr

Marta Krajewska

Psycholog

C0.717 86 64 33316:00-19:0016:00-19:00

mgr

Jakub Cisek

Psycholog

C0.2317 86 64 32916:00-19:0012:00-19:00

mgr

Katarzyna Szubart

Psycholog

C0.11b17 86 64 28716:30-19:30

mgr

Monika Reizer?Dołęga

Psychoterapeuta(Ambulatorium Terapii Rodzin)

A1.03b17 86 64 38708:00-12:0014:00-18:00

mgr

Anna Łakomska-Maj

Psychoterapeuta(Ambulatorium Terapii Rodzin)

A1.03b17 86 64 38708:00-12:00

mgr

Anna Łakomska-Maj

Psychoterapeuta(Ambulatorium Terapii Rodzin)

A1.03b17 86 64 38708:00-12:0014:00-18:00
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content