Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci i Młodzieży

Zadnia Oddziału

 • diagnozowanie i leczenie pacjentów przyjętych do Oddziału i ciągłe weryfikowanie rozpoznań, - prowadzenie rehabilitacji szpitalnej stacjonarnej pacjentów kierowanych z innych oddziałów, poradni rehabilitacyjnych i innych oraz lekarzy specjalistów
 • zabezpieczanie poradni rehabilitacyjnych i Dziennego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci i Młodzieży działających w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II w Rzeszowie,
 • konsultowanie pacjentów zgłaszanych przez oddziały tutejszego Szpitala
 • prowadzenie rehabilitacji ogólnoustrojowej wczesnej pacjentów w Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci i Młodzieży
 • nadzór nad rehabilitacją ogólnoustrojową dzieci i młodzieży
 • zabezpieczanie rehabilitacji ogólnoustrojowej wszystkim pacjentom Zakładu wymagającym rehabilitacji
 • prowadzenie instruktażu i szkolenia rodzin pacjentów rehabilitowanych szpitalnie i ambulatoryjnie
 • udzielanie konsultacji i świadczeń pracownikom tutejszego Ośrodka/Zakładu kierowanym przez lekarza zakładowego i z Poradni

Ruch chorych i obieg dokumentacji

 • do Oddziału pacjenci kierowani są z Poradni Rehabilitacyjnej, Neurologicznej, Urazowo – Ortopedycznej, Reumatologicznej i z innych Poradni Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych oraz przez lekarzy oddziału ortopedii, chirurgii, neurochirurgii, neurologii, reumatologii, pediatrii, chirurgii dziecięcej, onkologii
 • z Oddziałów Szpitalnych Dziecięcych pacjenci przyjmowani są do Oddziału w stopniu uzależnionym od miejsc wolnych, po zakwalifikowaniu przez lekarza Oddziału, bezpośrednio lub w jak najwcześniejszym możliwym terminie
 • w przypadku braku wolnych miejsc pacjent ma wyznaczony termin przyjęcia zgodnie z aktualnym stanem klinicznym, oraz prowadzoną listą oczekujących. Pacjenci kierowani z poradni rehabilitacyjnych po kwalifikacji przez lekarza Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci i Młodzieży przyjmowani są wg prowadzonej listy czekujących na termin przyjęcia
 • każde przyjęcie uwarunkowane jest obecnością wskazań do kompleksowej stacjonarnej rehabilitacji gólnoustrojowej
 • główne grupy wskazań do stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej
 • dzieci z wadami wrodzonymi i nabytymi narządu ruchu
 • dzieci po urazach, złamaniach i w zaostrzeniach przewlekłych chorób zapalnych narządu ruchu (MIZS, RZS)
 • dzieci z zespołami bólowymi kręgosłupa, skoliozami, wadami postawy
 • dzieci z otyłością
 • w przypadku budzącym wątpliwości decyzja należy do Ordynatora/Kierownika Oddziału lub wyznaczonego przez niego lekarza specjalisty
 • obieg dokumentacji chorych jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania

Współdziałanie z innymi komórkami

 • w realizacji zadań Oddział współpracuje z innymi oddziałami Ośrodka / Zakładu, przychodniami, konsultantami
 • ściśle współpracuje w zakresie diagnostyki z Zakładami diagnostycznymi Zakładu
 • współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych, oraz z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakresie prowadzenia kursów, szkoleń dla personelu medycznego i przeprowadzania kwalifikacji do specjalizacji
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content