Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Start   >  RORE   >  Oddziały Stacjonarne   >  Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

lek. med.
Tadeusz Bednarczyk

specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

call17 86 64 009

Pielęgniarka Koordynująca

mgr pielęgniarstwa
Irena Chorzępa

specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

call17 86 64 033

Starszy Asystent


lek.med. Grzegorz Ogorzałek

specjalista chorób wewnętrznych

lek.med. Krzysztof Ruta

specjalista chorób wewnętrznych

lek.med. Mariola Kędra

specjalista rehabilitacji medycznej

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Siedziba i struktura organizacyjna Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej:

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej mieści się na II piętrze budynku Klinicznego Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży. Oddział dysponuje 25 łóżkami z przynależną bazą diagnostyczną i rehabilitacyjną. Działalność prowadzona jest od 1 lutego 2012 r

Oddział zapewnia kompleksową opiekę medyczną dla dorosłych pacjentów po leczeniu ostrej fazy najczęstszych schorzeń kardiologicznych zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia. Przyjęcia odbywają się w trybie planowym, zgodnie z prowadzoną listą oczekujących.


Przyjęcia planowe- informacje

Warunkiem przyjęcia do oddziału jest dostarczenie prawidłowo wypisanego skierowania. Zgodnie z wymogami NFZ skierowanie mogą wystawiać lekarze Oddziałów: Kardiologii, Kardiochirurgii, oraz Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Skierowanie mogą wystawiać również lekarze Poradni Kardiologicznej, oraz Poradni Rehabilitacji Medycznej.

Pacjent może być przyjęty do oddziału wyłącznie jako kontynuacja leczenia prowadzonego w oddziale kardiologii, kardiochirurgi.

Przyjęcia odbywają się w dniach: poniedziałek- piątek w godzinach 7:30-14:30


Profil działalności Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej:

Oddział prowadzi leczenie w ramach kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej pacjentów po operacjach zastawkowych serca, operacjach pomostowania aortalno-wieńcowego, po zabiegach angioplastyki naczyń wieńcowych z implantacją stentów, oraz po zaostrzeniu przewlekłej niewydolności serca.

Oddział realizuje kontrakt z NFZ w zakresie wczesnej rehabilitacji kardiologicznej wg wymogów formalnych NFZ. Pracujący personel lekarski, pielęgniarski, oraz fizjoterapeuci posiadają wymagane kwalifikacje i duże doświadczenie zawodowe. Zespół lekarski składa się ze specjalistów w zakresie kardiologii, rehabilitacji medycznej, oraz chorób wewnętrznych.

Zgodnie z profilem działalności w oddziale odbywa się:

  • bieżąca diagnostyka i optymalizacja leczenia farmakologicznego
  • usprawnianie pacjentów po leczeniu ostrej fazy choroby, zwłaszcza po zabiegach kardiochirurgicznych
  • identyfikacja i kompleksowe leczenie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego z udziałem interdyscyplinarnego zespołu (lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psycholog, dietetyczka)
  • edukacja prozdrowotna
  • ocena wskazań i ewentualnie kwalifikacja do dalszych etapów leczenia

W realizacji powyższych zadań wykorzystuje się zarówno własne zaplecze diagnostyczne: pracownia echokardiografii, testów wysiłkowych, salę treningową z wyposażeniem, jak też w zależności od potrzeb korzysta z pełnej bazy diagnostyczno-terapeutycznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2.

Warunki wykonania usługi medycznej

W dniu przyjęcia pacjent zgłasza się do oddziału ze skierowaniem, dowodem osobistym, posiadaną dokumentacją medyczną z wcześniejszego leczenia. Po kwalifikacji przez lekarza oddziału pod kontem braku ewentualnych przeciwwskazań do hospitalizacji jest zapisywany do oddziału w kancelarii zapisów ( na parterze KRORE)

Dodatkowe informacje

W skład Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wchodzi również Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
Siedziba i struktura organizacyjna Oddziału

Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej mieści się na poziomie -1 budynku Klinicznego Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.

Działalność prowadzona jest od stycznia 2015r.

Oddział dysponuje 5 stanowiskami treningowymi – zajęcia odbywają sie w 3 grupach po 5 osób.

Przyjęcia planowe – informacje

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym na podstawie dostarczonego skierowania.

Zgodnie z wymogami NFZ skierowanie może być wystawione przez lekarza z Oddziału Kardiologii, Kardiochuirurgii i Oddziału Chorób Wewnętrznych, oraz z Poradni Kardiologicznej i Poradni Rehabilitacyjnej.

Pacjent może być przyjęty do oddziału w ramach kontynuacji leczenia prowadzonego w oddziale kardiologii, kardiochirurgii lub chorób wewnętrznych lub w ramach leczenia prowadzonego ambulatoryjnie w poradni kardiologicznej, kardiochirurgicznej lub rehabilitacyjnej.

Pacjent leczony ambulatoryjnie może być kierowany przez specjalistę kardiologa, kardiochirurga lub specjalistę rehabilitacji na kolejny pobyt w oddziale w ramach III etapu rehabilitacji kardiologicznej nie wcześniej jednak niż po upływnie 3 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego pobytu.


Profil działalności oddziału

Oddział prowadzi rehabilitację kardiologiczną na podstawie umowy z NFZ w ramach II etapu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej po zakończeniu leczenia prowadzonego w Oddziale Kardiologii, Kardiochirurgii lub Oddziale Chorób Wewnętrznych, lub w ramach III etapu – późnej rehabilitacji kardiologicznej w celu podtrzymania dotychczasowych efektów leczenia i rehabilitacji oraz zmniejszenia ryzyka kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych.

Rehabilitacja prowadzona jest w trybie dziennym - pacjent realizuje program terapeutyczny (ćwiczenia, treningi na cykloergometrze, terapia psychologiczna, szkolenia edukacyjne) w oddziale pod nadzorem personelu a po zakończeniu zajęć wraca do domu.

Zajęcia odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Łączna liczba dni rehabilitacji dla jednego pacjenta wynosi maksymalnie 24.


Warunki wykonania usługi medycznej

Warunkiem przyjęcia do oddziału jest prawidłowo wypisane skierowanie.

Poza tym należy dostarczyć karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki podstawowych badań laboratoryjnych, aktualną listę stosowanych leków, aktualne badanie echokardiograficzne.

Wskazane również wykonanie ambulatoryjnie ( na zlecenie lekarza kardiologa) testu wysiłkowego przed przyjęciem do oddziału.

W wyznaczonym dniu przyjęcia pacjent zgłasza się do rejestracji na parterze KRORE.

Po badaniu lekarskim i wykluczeniu ewentualnych przeciwskazań pacjent jest kwalifikowany do programu rehabiltiacji kardiologicznej.

Na zajęcia należy przynieść strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.


Personel realizujący usługę medyczną

Rehabilitacja w oddziale dziennym jest prowadzona pod nadzorem personelu (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta) ze stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 009
Sekretariat17 86 64 022
Sekretariat fax17 86 64 022
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 033
Gabinet lekarski17 86 64 039
Punkt Pielęgniarski17 86 64 064
Fizjoterapia17 86 64 067
Psycholog17 86 64 381
Lekarz Oddziału Dziennego17 86 64 443
Rehabilitacja Dzienna17 86 64 313
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content