Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży

Start   >  RORE   >  Oddziały Dzienne   >  Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży

Personel Medyczny

Kierownik Oddziału

dr n. med.
Marzena Pelc - Dymon

specjalista psychiatrii dziecięcej

call17 86 64 332

Pielęgniarz Koordynujący i Nadzorujący

mgr inż.
Grzegorz Paśko

call17 86 64 359

Lekarz Rezydent


lek. Anna Janicka

lek. Zuzanna Wielgos

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Siedziba i struktura organizacyjna Oddziału

Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży mieści się na pierwszym piętrze, w odcinku A, w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży i jest integralną częścią Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Oddział powstał w 2012 roku i może objąć specjalistyczną opieką około 30 pacjentów, leczonych w trybie dziennym.

Do Oddziału, pacjenci (w normie intelektualnej), przyjmowani są na podstawie skierowania lekarskiego (lekarza psychiatry, neurologa, pediatry, lekarza rodzinnego). W celu wstępnej kwalifikacji przyjęcia na Oddział, pacjenci zgłaszają się do Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży znajdującej się w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży na poziomie 0, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty.

Oddział funkcjonuje w dni robocze, a pacjenci mogą na nim przebywać w godz. 6.00 do 18.00. Stałą opiekę nad pacjentem sprawuje personel pielęgniarski oraz pedagodzy Szkoły Przyszpitalnej. Zajęcia specjalistyczne odbywają się w godzinach 7.30 do 14.30.

Zajęcia odbywają się w małych grupach (do 8 osób), dobranych pod względem wieku.

Pacjenci objęci są edukacja szkolną, w klasach I – VIII, w pełnym wymiarze godzin.

Oddział zajmuje się specjalistyczną, kompleksową opieką psychiatryczno-psychologiczną dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Oddział zapewnia diagnozę i kompleksową terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz problemami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym. W Oddziale prowadzona jest również rehabilitacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Przy Oddziale znajduje się Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w których pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia w trybie ambulatoryjnym po zakończonym pobycie na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży.

Metody pracy z dzieckiem i z jego rodziną:
 • diagnoza psychiatryczna i psychologiczn
 • leczenie psychiatryczne
 • psychoterapia indywidualna i grupowa
 • psychoedukacja
 • terapia zajęciowa
 • muzykoterapia
 • zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe
 • zajęcia ruchowe
 • konsultacje rodzinne
 • wyjazdy i wyjścia terapeutyczne

Obecna kadra Oddziału posiada kilkuletnie doświadczenie pracy z pacjentem w skład której wchodzą:
 • lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
 • lekarze rezydenci w trakcie specjalizacji i stażyści
 • psycholodzy
 • psychoterapeuci
 • terapeuta zajęciowy
 • neurologopeda
 • logopeda
 • muzykoterapeuta
 • personel pielęgniarski


Warunki wykonania usługi medycznej

W dniu przyjęcia pacjent z rodzicem (opiekunem prawnym) zgłasza się do rejestracji PZP poziom 0 odcinek C, w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym Dla Dzieci i Młodzieży, ze skierowaniem, ważną legitymacją szkolną/dowodem tożsamości oraz z dokumentacją z dotychczasowego leczenia (opinie psychologiczno-pedagogiczne, orzeczenia, karty informacyjne oraz świadectwem ukończenia ostatniej klasy).

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Oddziału17 86 64 332
Sekretariat17 86 64 392
Pielęgniarz Koordynujący17 86 64 359
Gabinet lekarski17 86 64 359
Dyżurka personelu ogólna17 86 64 349
Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży17 86 64 392
Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym17 86 64 392
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content