Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Start   >  RORE   >  Oddziały Dzienne   >  Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Personel Medyczny

Kierownik Kliniki

lek. med.
Tadeusz Bednarczyk

specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych

call17 86 64 009

Pielęgniarka Koordynująca

mgr pielęgniarstwa
Irena Chorzępa

specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

call17 86 64 033

Starszy Asystent


lek.med. Grzegorz Ogorzałek

specjalista chorób wewnętrznych

lek.med. Krzysztof Ruta

specjalista chorób wewnętrznych

lek.med. Mariola Kędra

specjalista rehabilitacji medycznej

Informacje Dodatkowe

Opis usługi medycznej Zakres działalności i charakterystyka Klinki

Siedziba i struktura organizacyjna Oddziału

Dzienny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej mieści się na poziomie -1 budynku Klinicznego Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.
Działalność prowadzona jest od stycznia 2015r.
Oddział dysponuje 5 stanowiskami treningowymi – zajęcia odbywają sie w 3 grupach po 5 osób.

Przyjęcia planowe – informacje

Przyjęcia do oddziału odbywają się w trybie planowym na podstawie dostarczonego skierowania.

Zgodnie z wymogami NFZ skierowanie może być wystawione przez lekarza z Oddziału Kardiologii, Kardiochuirurgii i Oddziału Chorób Wewnętrznych, oraz z Poradni Kardiologicznej i Poradni Rehabilitacyjnej.

Pacjent może być przyjęty do oddziału w ramach kontynuacji leczenia prowadzonego w oddziale kardiologii, kardiochirurgii lub chorób wewnętrznych lub w ramach leczenia prowadzonego ambulatoryjnie w poradni kardiologicznej, kardiochirurgicznej lub rehabilitacyjnej.

Pacjent leczony ambulatoryjnie może być kierowany przez specjalistę kardiologa, kardiochirurga lub specjalistę rehabilitacji na kolejny pobyt w oddziale w ramach III etapu rehabilitacji kardiologicznej nie wcześniej jednak niż po upływnie 3 miesięcy od daty zakończenia poprzedniego pobytu.

Profil działalności oddziału

Oddział prowadzi rehabilitację kardiologiczną na podstawie umowy z NFZ w ramach II etapu wczesnej rehabilitacji kardiologicznej po zakończeniu leczenia prowadzonego w Oddziale Kardiologii, Kardiochirurgii lub Oddziale Chorób Wewnętrznych, lub w ramach III etapu – późnej rehabilitacji kardiologicznej w celu podtrzymania dotychczasowych efektów leczenia i rehabilitacji oraz zmniejszenia ryzyka kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych.

Rehabilitacja prowadzona jest w trybie dziennym - pacjent realizuje program terapeutyczny (ćwiczenia, treningi na cykloergometrze, terapia psychologiczna, szkolenia edukacyjne) w oddziale pod nadzorem personelu a po zakończeniu zajęć wraca do domu.

Zajęcia odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku. Łączna liczba dni rehabilitacji dla jednego pacjenta wynosi maksymalnie 24.

Personel realizujący usługę medyczną

Rehabilitacja w oddziale dziennym jest prowadzona pod nadzorem personelu (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta) ze stacjonarnego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

Warunki wykonania usługi medycznej

Warunkiem przyjęcia do oddziału jest prawidłowo wypisane skierowanie.

Poza tym należy dostarczyć karty informacyjne z pobytów szpitalnych, wyniki podstawowych badań laboratoryjnych, aktualną listę stosowanych leków, aktualne badanie echokardiograficzne.

Wskazane również wykonanie ambulatoryjnie ( na zlecenie lekarza kardiologa) testu wysiłkowego przed przyjęciem do oddziału.

W wyznaczonym dniu przyjęcia pacjent zgłasza się do rejestracji na parterze KRORE.
Po badaniu lekarskim i wykluczeniu ewentualnych przeciwskazań pacjent jest kwalifikowany do programu rehabiltiacji kardiologicznej.

Na zajęcia należy przynieść strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.

Potrzebne jest skierowanie od lekarza

Powiązane Jednostki Szpitala

Telefony do JOS

Kierownik Kliniki17 86 64 009
Sekretariat17 86 64 022
Sekretariat fax17 86 64 022
Pielęgniarka oddziałowa17 86 64 033
Gabinet lekarski17 86 64 039
Punkt Pielęgniarski17 86 64 064
Fizjoterapia17 86 64 067
Psycholog17 86 64 381
Lekarz Oddziału Dziennego17 86 64 443
Rehabilitacja Dzienna17 86 64 313
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content