Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Dzienny Oddział Neurorehabilitacji

Start   >  RORE   >  Oddziały Dzienne   >  Dzienny Oddział Neurorehabilitacji

Zadnia Oddziału

 • prowadzenie kompleksowej rehabilitacji dziennej pacjentów kierowanych przez instytucje ochrony zdrowia zgodnie z wymogami NFZ
 • prowadzenie rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami wieku rozwojowego z udziałem interdyscyplinarnego zespołu terapeutów, (lekarz,fizjoterpauta,pielęgniarka,psycholog,logopeda,pedagog,terapeuta zajęciowy)
 • prowadzenie szkoleń dla zespołu rehabilitacyjnego w dziedzinie rehabilitacji dzieci
 • prowadzenie spotkań(konsyliów)z udziałem zespołu rehabilitacyjnego i rodzin pacjentów rehabilitowanych w Oddziale
 • współpraca z Pracownią Fizjoterapii RORE, Oddziałami stacjonarnymi: Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej Dzieci i Młodzieży

Ruch chorych i obieg dokumentacji

 • do Oddziału pacjenci kierowani są zgodnie z wymogami NFZ
 • obieg dokumentacji chorych:
  • dokumentem leczenia jest historia choroby pacjenta w Oddziale Dziennym
  • dokumentacja z rejestracji jest przekazywana przez rejestratorkę odpowiednim terapeutom
  • po zakończeniu terapii wszystkich pacjentów historie choroby są przenoszone do rejestracji przez terapeutów
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content