Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Praca

Oferta pracy na stanowisku Technik Informatyk w Sekcji Informatyki

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pracownika na stanowisku Technik Informatyk w Sekcji Informatyki

 

WYMAGANIA:

 • średnie kierunkowe, bądź studenci ostatnich lat studiów (informatyka)
 • zdolność analitycznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów,
 • systematyczność i rzetelność
 • znajomość sprzętu komputerowego (teoria i praktyka),
 • znajomość instalacji i konfiguracji systemów MS Windows i Linux,
 • umiejętności z zakresu diagnostyki, serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów, urządzeń drukujących,
 • znajomość funkcjonowania sieci komputerowej,
 • znajomość serwerowych systemów operacyjnych: MS Windows (Active Directory, DNS, RDP, Exchange 2019, Server plików i drukarek),
 • dobra organizacja pracy, umiejętność poszerzania wiedzy i pracy w zespole.

 

Mile widziane:

 • minimum rok pracy na stanowisku Technik Informatyk,
 • znajomość serwerowych systemów operacyjnych: Linux (DHCP, SAMBA, GRAYLOG, POSTFIX, NETFILTER),
 • znajomość technologii CISCO, VMWARE, HPE/ARUBA, ESET, FORTIGATE,
 • systemów bazodanowych: MS SQL, Oracle,
 • systemów informatycznych: Asseco AMMS/Infomedica,
 • znajomość VBS, SQL, BASH, POWERSHELL,
 • certyfikaty poświadczające posiadane kwalifikacje.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • rejestrowanie/wyrejestrowanie pracowników w systemach informatycznych Szpitala,
 • serwisowanie sprzętu komputerowego i drukarek,
 • instalacja, konfiguracja i aktualizacja, kontrola sprawności działania systemów operacyjnych i oprogramowania użytkowego,
 • przeprowadzanie testów i diagnostyka komponentów sprzętu komputerowego,
 • sprawdzanie, testowanie poprawności działania urządzeń drukujących,
 • czyszczenie, konserwacja i naprawa urządzeń drukujących,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego,
 • rozbudowa, konserwacja sieci teleinformatycznej Szpitala (testowanie punktów logicznych, testowanie elementów sieciowych, rozbudowa istniejących punktów logicznych),
 • pomoc w składaniu wniosków zbiorczych i doraźnych mających na celu zakup części komputerowych, sprzętów komputerowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych,
 • pełnienie funkcji członka komisji przetargowej i przygotowywanie dokumentacji przetargowej (m.in. wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przygotowania planu zakupu, specyfikacji technicznej, kryterium oceny oferty, projektu umów),
 • obsługa bieżąca serwisów internetowych szpitala,
 • archiwizacja baz danych użytkowanych w szpitalu,
 • usuwanie bieżących awarii systemów komputerowych,
 • wsparcie użytkowników w zakresie sprzętu i wszystkich systemów informatycznych Szpitala,

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-15:05,
 • dodatek stażowy dla osób posiadających minimum 5 lat stażu pracy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podanie podpisane przez kandydata;
 2. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada);
 5. pisemne oświadczenie kandydata o;
 6. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 9. pisemne oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe;
 10. pisemne oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych;
 11. pisemne oświadczenie Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content