Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Praca

Oferta pracy na stanowisku Technik Elektroradiologii

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie informuje, że ogłasza nabór na stanowisko :

 • Technik Elektroradiologii
 • Miejsce wykonywania pracy: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – Klinika Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę/ umowa cywilnoprawna

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 2. doświadczenie w zawodzie mile widziane ,
 3. wykształcenie kierunkowe w zakresie elektroradiologii potwierdzone dyplomem,
 4. umiejętność sprawnej obsługi aparatury rentgenowskiej,
 5. wysoka kultura osobista,
 6. zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań.
 7. Opis stanowiska :
 1. udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii w Klinice Kardiologii z Pododdziałem Ostrych Zespołów Wieńcowych,
 2. postępowanie z pacjentem zgodnie z przyjętymi standardami,
 3. prowadzenie dokumentacji medycznej według obowiązujących przepisów
 4. przygotowanie stanowiska pracy.
 5. Korzyści w przypadku umowy o pracę:
  1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  2. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
  3. nagrody jubileuszowe,
  4. pakiet socjalny,
  5. możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
  6. Wymagane dokumenty:
 6. podanie podpisane przez kandydata
 7. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 8. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
 9. „oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe”
 10. „oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych”
 11. „oświadczenie RODO”

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala lub pocztą elektroniczną na adres e – mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl w terminie do dnia 11.02.2024. z dopiskiem Technik Elektroradiologii

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Załączniki:

oświadczenie_RODO

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content