Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Praca

Oferta pracy na stanowisku Specjalista w Sekcji Organizacji i Szkoleń

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pracownika na stanowisku Specjalista w Sekcji Organizacji i Szkoleń

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: prawo, administracja
 • umiejętność kreatywnego myślenia
 • umiejętność wyrażania myśli na piśmie, konstruowania pism i dokumentów w tym poprawność języka
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, dokładność
 • umiejętność samodzielnej pracy
 • sprawna obsługa pakietu MS Office
 • komunikatywność

 

Mile widziana

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość przepisów systemu ochrony zdrowia i praktyczna znajomość przepisów prawa medycznego będzie dodatkowym atutem

 

ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • prowadzenie rejestru umów
 • załatwianie skarg i wniosków złożonych na piśmie oraz prowadzenie dokumentacji i nadzór z tym związany
 • kompletowanie dokumentacji sądowej dotyczącej Szpitala
 • opracowywanie projektów umów z zakresu świadczeń medycznych
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą
 • umiejętność kreowania wizerunku Szpitala poprzez przekazywanie informacji na zewnątrz

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-15:05,
 • dodatek stażowy dla osób posiadających minimum 5 lat stażu pracy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podanie podpisane przez kandydata;
 2. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada);
 5. pisemne oświadczenie kandydata o;
 6. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 9. pisemne oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe;
 10. pisemne oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych;
 11. pisemne oświadczenie Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać do Sekretariatu Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie do dnia 10.10.2022r., do godziny 10.00.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

Oświadczenie-RODO-Oferta pracy

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content