Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Praca

Oferta pracy na stanowisku Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenie

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie zatrudni pracownika na stanowisku Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych i ZaopatrzenieWYMAGANIA: 

 • wykształcenie wyższe – preferowany kierunek: prawo, administracja
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • umiejętność weryfikacji dokumentacji przetargowej
 • umiejętność kreatywnego myślenia
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność, terminowość, dokładność
 • umiejętność samodzielnej pracy
 • sprawna obsługa pakietu MS Office
 • komunikatywność

 ZAKRES CZYNNOŚCI:

 • kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie pod względem formalno-prawnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych
 • sporządzanie umów o zamówienia publiczne
 • sporządzanie Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie informacji przekazanych przez komórki merytoryczne
 • udział  w pracach komisji przetargowej
 • prowadzenie korespondencji z oferentami i wykonawcami
 • ocena formalno-prawna składanych ofert
 • prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą oraz nadzór nad jej realizacją
 • opracowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach oraz analiz, ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku, w godz. 07:30-15:05,
 • dodatek stażowy dla osób posiadających minimum 5 lat stażu pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. podanie podpisane przez kandydata;
 2. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada);
 5. pisemne oświadczenie kandydata o;
 6. posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 7. pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. braku ograniczeń w korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 9. pisemne oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe;
 10. pisemne oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych;
 11. pisemne oświadczenie Oświadczenie RODO – kandydat (w załączeniu)

 Oferty wraz z wymaganymi dokumentami prosimy składać do Sekretariatu Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie do dnia 10.01.2023r., do godziny 10.00.Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.   Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content