Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja
Oferta pracy na stanowisko psychologa

Ogłoszenia, Praca

Oferta pracy na stanowisku Psycholog

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie informuje, że ogłasza nabór na stanowisko :

 • Psycholog
 • Miejsce wykonywania pracy: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 2. doświadczenie w zawodzie mile widziane ,
 3. wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie psychologii
 4. odpowiedzialność,
 5. rzetelność,
 6. samodzielność,
 7. komunikatywność,
 8. dobra organizacja pracy,
 9. umiejętność pracy w zespole.
 10. Opis stanowiska :
 11. wywiad kliniczny z rodzicami , którego celem jest uzyskanie informacji oraz budowanie kontaktu,
 12. rozmowa kierowana z dzieckiem – ocena relacji rodzinnych w odbiorze dziecka  o szkole ,równieśnikach , trudnościach i problemach dziecka,
 13. obserwacja zachowania i emocji dziecka podczas sesji terapeutycznych,
 14. ocena poziomu rozwoju i funkcjonowania dziecka podczas sesji terapeutycznych,
 15. terapia psychologiczna dziecka opierająca się na wsparciu psychicznym ,
 16. psychoedukacja rodziców dziecka.
 17. Korzyści wynikające z umowy o pracę:
  1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie zasadnicze – według obowiązujących współczynników
  2. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
  3. nagrody jubileuszowe,
  4. pakiet socjalny,
  5. możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
  6. Wymagane dokumenty:
 18. podanie podpisane przez kandydata
 19. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 20. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
 21. „oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe”
 22. „oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych”
 23. „oświadczenie RODO”

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala lub pocztą elektroniczną na adres e – mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl w terminie do dnia 11.02.2024. z dopiskiem Psycholog

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Załączniki:

oświadczenie_RODO

 

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content