Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Praca

Oferta pracy na stanowisku Diagnosta Laboratoryjny w Laboratorium

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie informuje, że:

ogłasza nabór na stanowiska :

 • Diagnosta Laboratoryjny ( 2 etaty)
 • Miejsce wykonywania pracy: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 1. mile widziane doświadczenie w pobieraniu materiału do badań laboratoryjnych  ,
 2. wykształcenie wyższe
 3. prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
 4. odpowiedzialność,
 5. rzetelność,
 6. samodzielność,
 7. komunikatywność,
 8. dobra organizacja pracy,
 9. umiejętność pracy w zespole.

Opis stanowiska :

a/ pobieranie materiału do badań laboratoryjnych w punktach pobrań,
b/przyjmowanie i wykonywanie badań w Klinicznym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej,
c/ możliwość pełnienia dyżurów po uzgodnieniu z Kierownikiem Zakładu,
d/ pełnienie czynności zgodnych z opisem zgodnym dla diagnosty laboratoryjnego zawartych w ustawie o medycy laboratoryjnej,

Korzyści wynikające z umowy o pracę:

 1. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, wynagrodzenie zasadnicze – według obowiązujących współczynników
 2. dodatek za wysługę lat od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 3. nagrody jubileuszowe,
 4. pakiet socjalny,
 5. możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Wymagane dokumenty:

 1. podanie podpisane przez kandydata
 2. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
 4. „oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe”
 5. „oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych”
 6. „oświadczenie RODO”

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala lub pocztą elektroniczną na adres e – mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl w terminie do dnia 16.02.2024. z dopiskiem Diagnosta Laboratoryjny.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami

Załączniki:

oświadczenie RODO

 

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content