Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Praca

Oferta pracy na stanowisko – Specjalista ds. Inwestycji

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie informuje, że ogłasza nabór na stanowisko :

 • Specjalista ds. inwestycji
 • Miejsce wykonywania pracy: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie – Dział Techniczno- Eksploatacyjny

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 • wykształcenie kierunkowe – inżynier budownictwa o specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 • uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w przygotowaniu lub realizacji inwestycji
 1. Od kandydatów oczekujemy:
 • sumienności i dokładności;
 • dyspozycyjność oraz zaangażowanie w pracę;
 • wysoka kultura osobista, sumienność, rzetelność, komunikatywność
 1. Oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • świadczenie socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • dodatek za wysługę lat minimum 5 lat
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie podpisane przez kandydata
 • CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
 • „oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe”
 • „oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych”
 • „oświadczenie RODO”

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala lub pocztą elektroniczną na adres e – mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl w terminie do dnia 20.04.2023r. z dopiskiem Specjalista ds. inwestycji

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content