Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja
Oferta pracy na stanowisko kier mikro

Praca

Oferta pracy na stanowisko – Kierownika Klinicznego Zakładu Mikrobiologii

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie informuje, że ogłaszają nabór na stanowisko:

 • Kierownik Klinicznego Zakładu Mikrobiologii;

 

Miejsce wykonywania pracy: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Wymagania na stanowisko:

 1. wykształcenie wyższe – magister analityki medycznej
 2. prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 3. ukończona specjalizacja w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych w Zakładzie Mikrobiologii
 4. doświadczenie w pracy w Zakładzie Mikrobiologii

 

Wymagania dodatkowe :

 1. samodzielność, punktualność , dokładność
 2. kultura osobista
 3. komunikatywność
 4. dyspozycyjność
 5. dobra organizacja pracy
 6. umiejętność zarządzania zespołem

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • dodatek za wysługę lat wynikający z Regulaminu Wynagradzania
 • świadczenie socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie podpisane przez kandydata
 2. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
 4. pisemne oświadczenie kandydata o:
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu i przeciwko naruszeniu praw pracowniczych,
 1. „oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe”
 2. „oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych”
 3. „oświadczenie RODO”

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala lub pocztą elektroniczną na adres e–mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl w terminie do dnia 17.05.2023r.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content