Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Praca

Oferta pracy na stanowisko: inspektora w Sekcji Inwestycji

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie informuje, że ogłaszają nabór na stanowisko:

 • inspektora w Sekcji Inwestycji, Projektów Unijnych i Analiz Finansowych w Dziale Ekonomiczo-Finansowym:

 

Miejsce wykonywania pracy: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Wymagania na stanowisko :

1.wykształcenie wyższe,

2.znajomość zagadnień z zakresu księgowości,

3.znajomości zasad funkcjonowania funduszy UE,

4.praktyczna znajomości MS Office, w szczególności MS Excel w stopniu pozwalającym na tworzenie i obsługę zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych,

5.odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań,

6.umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność i dokładność w wykonywaniu zadań,

7.komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,

Zakres obowiązków:

1.rozliczanie projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi związanymi z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków unijnych,

2.przygotowywanie raportów i sprawozdań

3.przygotowanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, sprawozdań i raportów z realizacji projektów w zakresie finansowym, dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w ramach projektu,

4.przygotowanie wewnętrznych planów finansowo-księgowych, tworzenie arkuszy analitycznych.

5.przygotowanie i przeprowadzanie procedur związanych z wprowadzaniem zmian w projekcie (w zakresie budżetu),

6.weryfikacja wydatków i opisywanie dokumentów księgowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,

7.ścisła współpraca z instytucjami udzielającymi wsparcia w zakresie rozliczeń projektu,

8.przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę ( umowa na zastępstwo)
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • dodatek za wysługę lat wynikający z Regulaminu Wynagradzania
 • świadczenie socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie podpisane przez kandydata
 • CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
 • „oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe”
 • „oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych”
 • „oświadczenie RODO”

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala lub pocztą elektroniczną na adres e–mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl w terminie do dnia 17.04.2023r.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content