Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Praca

Oferta pracy na stanowisko: magazynier

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie informuje, że ogłaszają nabór na stanowisko:

 • magazynier

Miejsce wykonywania pracy: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Wymagania na stanowisko

 1. Wykształcenie średnie
 2. Znajomość obsługi komputera
 3. Komunikatywność
 4. Dobra organizacja pracy
 5. Umiejętność pracy w zespole
 6. Mile widziane doświadczenie na stanowisku

Zakres obowiązków:

 1. Przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie towarów z magazynów
 2. Przyjmowanie towaru i dokonywanie kontroli ilościowej i jakościowej polegającej na sprawdzeniu opakowań, terminów ważności i przydatności do użycia
 3. Prowadzenie ewidencji ilościowej zakupywanych i wydawanych towarów (ewidencja w programie komputerowym)
 4. Odpowiedzialność materialna za przyjmowany, magazynowany i wydawany towar.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 • dodatek za wysługę lat wynikający z Regulaminu Wynagradzania
 • świadczenie socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wymagane dokumenty:

 1. podanie podpisane przez kandydata
 2. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
 4. „oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe”
 5. „oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych”
 6. „oświadczenie RODO”

 

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala lub pocztą elektroniczną na adres e–mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl w terminie do dnia 24.02.2023r.

 

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content