Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Praca

Nabór na stanowisko Kierownika Apteki Szpitalnej

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie informuje, że ogłasza nabór na stanowisko:

 • Kierownika Apteki Szpitalnej

Miejsce wykonywania pracy: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

 1. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
 1. wykształcenie wyższe – magister farmacji
 2. prawo wykonywania zawodu: farmaceuty,
 3. ukończona specjalizacja w dziedzinie właściwej dla Farmaceutów w Aptece Szpitalnej,
 4. doświadczenie w pracy w Aptece Szpitalnej,
 5. mile widziane doświadczenie na stanowisku Kierownika Apteki Szpitalnej.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. samodzielność, punktualność, dokładność
 2. kultura osobista
 3. komunikatywność
 4. dyspozycyjność
 5. dobra organizacja pracy
 6. umiejętność zarządzania zespołem
 1. Oferujemy:
 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy
 3. dodatek za wysługę lat wynikający z Regulaminu Wynagradzania
 4. świadczenie socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 1. Wymagane dokumenty:
 1. podanie podpisane przez kandydata
 2. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
 4. „oświadczenie, że podane dane osobowe są rzetelne i prawdziwe”
 5. „oświadczenie o dobrowolności podania nieobowiązkowych danych osobowych”
 6. „oświadczenie RODO”

Oferty należy składać w sekretariacie Szpitala lub pocztą elektroniczną na adres e – mail: sekretariat@szpital2.rzeszow.pl w terminie do 6 maja 2022r.

Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Załączniki:

 

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content