Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (budynek RORE)

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 

działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2021.0.1899 tj. / oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późno zm. /, w związku z art.46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej / Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm./

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego na terenie Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, który odbędzie się w dniu 22.08.2022 o godzinie 12:00 w malej auli Szpitala.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content