Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Ogłoszenie – konsultacje psychiatryczne

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na konsultacje psychiatryczne w Klinikach oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018. poz. 2190 z późn. zm.) – Kliniczny Szpital
Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielenie zamówienia na konsultacje psychiatryczne w Klinikach oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Ogłoszenie-2020-02-27-Poradnia Zdrowia Psychicznego (PDF)

Ogłoszenie-2020-02-27-Poradnia Zdrowia Psychicznego-OFERTA (PDF)

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content