Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs ofert – w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG

OGŁOSZENIE
konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295 z późn. zm.) – Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Załączniki:

  1. 20-06-05_telemedycyny–ocena-i-opis-badan-eeg (ZIP/PDF 330KB)
  2. 20-06-16_telemedycyny-EEG-odpowiedzi-na-pytania (ZIP 19MB)
  3. 20-06-26_ogloszenie-rozstrzygnięcie telemedycena eeg 2020 (PDF 274KB)
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content