Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań wysyłkowych.

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim   Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Dyrektor Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św Jadwigi Królowej ul.Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2022 poz 633 z późn. zm.) oraz art 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz1285 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie :

  1. Lista badań zawarta w Załączniku nr 2

Ofertę w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 11.08.2022r. do godz.12:00 w siedzibie udzielającego zamówienia tj. w Sekretariacie Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 lub na adres e-mail sekretariat@szpital2.rzeszow.pl.

Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot postępowania konkursowego „ Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” oraz napis „Nie otwierać do dnia 11.08.2022r do godz. 12:15”.

Termin otwarcia ofert : 11.08.2022 r. o godz 12:15.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi  17.08.2022 r.

Umowa zostanie zawarta na czas określony  od dnia 22.08.2022r – 22.08.2025r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy konkursu ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Lista badań zawarta w Załączniku nr 2

Ofertę w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie należy złożyć do dnia 23.08.2022r. do godz.12:00 w siedzibie udzielającego zamówienia tj. w Sekretariacie Dyrekcji Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60, 35-301 lub na adres e-mail sekretariat@szpital2.rzeszow.pl.

Na kopercie należy umieścić napis określający przedmiot postępowania konkursowego „ Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” oraz napis „Nie otwierać do dnia 23.08.2022r do godz. 12:00”.

Termin otwarcia ofert: 23.08. 2022 r. godz. 12.15

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu ofert: 24.08.2022 r.

Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia 29.08.2022r. – 29.08.2025r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert, oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content