Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013

Start   >  O Szpitalu   >  Środki zewnętrzne   >  Fundusze UE   >  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2007-2013 Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej realizuje następujące projekty:

Termomodernizacja obiektów i infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna.

 • Wartość Projektu: – 1 982 274,74
 • Kwota dofinansowania: – 1 196 648,58
 • Wkład własny: – 211173,30
 • Koszty niekwalifikowane: – 574 452,86
 • Termin realizacji projektu: – 05.10.2010-08.11.2011

Dnia 29.10.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-059/09-00

Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia oraz prace modernizacyjne Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

 • Wartość Projektu: – 4 538 199,97
 • Kwota dofinansowania: – 1 844 803,91
 • Wkład własny: – 790 630,25
 • Koszty niekwalifikowane: – 1 902 765,81
 • Termin realizacji projektu: – 31.12.2009 - 14.05.2012

Dnia 22.04.2010r. podpisano umowę o dofinansowanie
Nr UDA-RPPK.05.02.00-18-038/09-00

Modernizacja gospodarki energetycznej w Szpitalu Wojewódzkim Nr2 w Rzeszowie - Układ wspomagania przygotowania c.c.w.u. - instalacja solarna dla budynku A, budynku Pralni oraz Kuchni"

 • Wartość Projektu: – 1 576 071,71
 • Kwota dofinansowania: – 1 283 150,66
 • Wkład własny: – 790 630,25
 • Wkład własny: –292 921,05

Termin realizacji projektu: 21.12.2012 – 14.02.2014
Dnia 14.06.2013 r podpisano umowę o dofinansowanie
nr UDA-RPPK.02.02.00-18-059/12-00

Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci

 • Wartość Projektu: – 15 821 674,20
 • Kwota dofinansowania: – 14 569 268,60
 • Wkład własny: – 755 511,67
 • Koszty niekwalifikowane: – 496 893,93
 • Termin realizacji projektu: – 2012 - 2015

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content