Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Start   >  O Szpitalu   >  Środki zewnętrzne   >  Fundusze UE   >  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Realizacja projektu pn. „Dostosowanie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego”

 • W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
 • Oś priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Cele projektu: Celem głównym projektu jest, zwiększenie dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych. Planowane efekty: Zwiększenie dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych.
 • Wartość projektu: 2 000 000,00PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 1 700 000,00PLN

Dnia 09.06.2017 podpisano umowę o dofinansowanie
nr POIS.09.01.00-00-0123/16-00.

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia. POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza. (link poniżej)

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Realizacja projektu pn. „Poprawa jakości diagnostyki i leczenia kardiologiczno–kardiochirurgicznego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

 • W ramach działania 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
 • Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Cele projektu: Celem głównym projektu jest poprawa systemu opieki kardiologicznej i poziomu zdrowia społeczeństwa.
 • Planowane efekty: Poprawa jakości opieki nad pacjentem w wyniku modernizacji poprzez wymianę sprzętu w klinikach kardiochirurgii i kardiologii oraz oddziale rehabilitacji kardiologicznej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
 • Wartość projektu: 2 800 000,00PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 2 3800 000,00PLN

Dnia 28.11.2017 podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0005/16-00

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza.

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Realizacja projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

 • W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
 • Oś priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Cele projektu: Poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.
 • Planowane efekty: Zwiększenie dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych.
 • Wartość projektu: 301 000,00 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 255 850,00 PLN

Dnia 13.11.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0351/18-00/82/2018/489.

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia. POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza.

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Realizacja projektu pn. „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”

 • W ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
 • Oś priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • Cele projektu: poprawa systemu opieki zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa poprzez doinwestowanie infrastruktury zabezpieczającej ciągłość szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowe leczenie „pacjentów urazowych.
 • Planowane efekty: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa „dziecięcych pacjentów urazowych”, – pacjenci będą dostarczani do centrum urazowego dzieci, w którym będzie zapewniona kompleksowa opieka nad pacjentem przez interdyscyplinarny zespół leczący urazy wielonarządowe, mnogie. Prawidłowa i szybka diagnostyka możliwa dzięki doposażeniu skróci czas diagnostyki urazów
 • Wartość projektu: 10 327 061,85 PLN
 • Wkład Funduszy Europejskich: 7 260 105,00 PLN

Dnia 12.12.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0263/18-00.

Instytucja Zarządzająca stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych dotyczących realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: nadużycia. POIS@mr.gov.pl lub specjalnego formularza.

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content