Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Misja

Misja

Misją Szpitala jest dobro i zdrowie pacjenta.

Pion ogólny

Pion ogólny Szpitala obejmuje specjalności takie jak: Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Leczenia Radiojodem, Chirurgii, Położnictwa i Ginekologii, Intensywnej Opieki Medycznej z Ośrodkiem Toksykologii, Neurologii, Neurochirurgii, Kardiologii z Ośrodkiem Implantacji Sztucznych Rozruszników Serca, Reumatologii, Rehabilitacji, Neonatologii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka, Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Pion pediatryczny

Wwieloprofilowy i specjalistyczny zespół leczenia zachowawczego i operacyjnego, reprezentujący specjalności unikalne dla całego regionu południowo - wschodniej Polski m. in. Neurologi Dziecięcej, Endokrynologii, Pulmunologii, Chirurgii, Ortopedii, Gastroenterologii, Nefrologii z Ośrodkiem Daliz. Działalność podstawową oddziałów szpitalnych zabezpiecza Izba Przyjęć, Dwa Bloki Operacyjne z 12 salami operacyjnymi oraz wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę zakłady: diagnostyki laboratoryjnej, patomorfologii, diagnostyki obrazowej z pracowniami USG i tomografii komputerowej, mikrobiologii klinicznej, farmakologii oraz pracownia neurofizjologii i punkt krwiodawstwa z pracownią serologii. Uzupełnieniem wymienionych oddziałów jest zespół poradni specjalistycznych.

Pracownicy

Nasi pracownicy to profesjonaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w pełni gotowi i przygotowani do udzielania pomocy na najwyższym poziomie, zarówno w systemie lecznictwa stacjonarnego, jak i ambulatoryjnego. Są przekonani, że ich powinnością jest niesienie pomocy oraz ulgi w cierpieniu swoim podopiecznym. Prowadzą również działalność akową i dydaktyczną dla specjalizująych się lekarzy i pielęgniarek. Szpital umożliwia bezpośredni kontakt chorego z osobami najbliższymi, sprawowanie całodobowej opieki nad chorym członkiem rodziny w myśl "Euroejskiej Karty Praw Dziecka" i "Karty Praw Pacjenta" opracowanej zgodnie z wymaganiami WHO. Oddziały posiadają własne sale seminaryjne, w których prowadzone są ciągłe szkolenia kadry medycznej, seminaria i sympozja naukowe o charakterze krajowym i międzynarodowym. Szpital współpracuje z placówkami naukowymi w Polsce i na świecie, wymienia doświadczenia, osiągnięcia i kadry medyczne. Swoim pracownikom zapewnia możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Byliśmy prekursorami racjonalnej farmakoterapii tworząc pierwszy w kraju "Receptariusz Szpitalny". Do naszych priorytetowych przedsięwzięć szkoleniowo-naukowych zaliczamy cykliczne ogólnopolskie kurso-konferencje dotyczące farmakoekonomiki oraz coroczne sympozjum Rzeszowskie Dni Gastroenterologii.

Działalność podstawową oddziałów szpitalnych zabezpieczają


  • izba przyjęć
  • 2 bloki operacyjne z 12 salami operacyjnymi
  • zakład diagnostyki laboratoryjnej
  • zakład patomorfologii
  • zakład diagnostyki obrazowej
  • zakład mikrobiologi
  • pracownia hemodynamiki (koronografia i koronaroplastyka serca)
  • zakład farmakologii
  • bank krwii z pracownią serologii
  • pracownia komputerowej diagnostyki wad postawy
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content