Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Administracja

Audytor Wewnętrzny i Koordynator systemu kontroli zarządczej

Budynek "X", piętro "XX"    Zobacz na mapie ->

Telefony

Centralna Sterylizatornia

Budynek "B1", piętro "Niski Parter"    Zobacz na mapie ->

mgr Marek Kiwnik17 86 64 367

Dział Administracyjno – Gospodarczy

Budynek "H1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Dział Administracyjny

Kierownik - mgr Wiesław Bajda17 86 64 202
Kancelaria Ogólna Zakładu17 86 64 734
Ksero17 86 64 735
Depozyt odzieży17 86 64 736
Archiwum zakładowe17 86 64 365
17 86 64 391
17 86 64 549
17 86 64 920

Dział Gospodarczy

Kierownik - Anna Rzucek17 86 64 120
Centrala telefoniczna17 86 64 800
Pracownicy terenowi17 86 64 738
Ochrona - Portiernia główna17 86 64 715
17 86 64 716
Ochrona - Portiernia dziecięca17 86 64 717
Ochrona - Portiernia dziecięca17 86 64 718
Ochrona - Portiernia SOR17 86 64 908
Ochrona - Portiernia RORE17 86 64 339
Winda17 86 64 260

Dział Ekonomiczno – Finansowy

Budynek "D1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Sekcja Materiałowo - Inwentarzowa (pok. nr 1) 17 86 64 721
Sekcja Materiałowa (pok. nr 2) 17 86 64 728
Główna Księgowa (pok. nr 3) mgr Agnieszka Bogusz 17 86 64 720
Sekcja Finansowa (pok. nr 4) 17 86 64 723
Sekcja Finansowa (pok. nr 5) 17 86 64 121
17 86 64 725
Sekcja Finansowa (pok. nr 6) Z-ca Głównej Księgowej mgr Agata Fołta 17 86 64 722
Sekcja Inwestycji, Projektów Unijnych i Analiz Finansowych (pok. nr 7) 17 86 64 592
Sekcja Płac (pok. nr 8) 17 86 64 727
Sekcja Płac (pok. nr 9) 17 86 64 726
17 86 64 724

 

Dział Higieny Szpitalnej

Budynek "A1", piętro "Niski Parter"    Zobacz na mapie ->

Kierownik - Irena Barłowska17 86 64 737

Dział Spraw Pracowniczych i Dydaktyki

Budynek "D2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Kierownik - Bożena Schossler17 86 64 711
Stanowisko ds. osobowych, zatrudnienia i ewidencji pracowniczej17 86 64 711 (pok. 43)
17 86 64 713 (pok. 42)
Stanowisko ds. osobowych i dyscypliny pracy17 86 64 712
Stanowisko ds. socjalno-bytowych17 86 64 703

Dział Techniczno – Eksploatacyjny

Budynek "T", piętro "Parter"    Zobacz na mapie ->

Kierownik17 86 64 741
Fax17 86 64 528
Kierownik Sekcji Elektrycznej17 86 64 741
Inspektorzy17 86 64 742
Zaopatrzenie i magazyn17 86 64 743
Hydraulicy17 86 64 744
Elektrycy17 86 64 755
Agregaty17 86 64 749
Klimatyzacja17 86 64 750
17 86 64 751
Hydrofornia17 86 64 752
Rozdzielnia ciepła17 86 64 753
Konserwator wind17 86 64 670
Stolarze17 86 64 756
Malarze17 86 64 757
Ślusarze17 86 64 758
Kotłownia17 86 64 671

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Budynek "U", piętro "Parter"    Zobacz na mapie ->

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Kierownik - Damian Dorosz17 86 64 764
Pracownicy17 86 64 788
17 86 64 763
FAX17 86 64 763

Dział Zaopatrzenia

Kierownik - Monika Migut17 86 64 761
Fax17 86 64 761
Zaopatrzeniowcy17 86 64 760
Magazynierzy (Blok A, piętro Niski Parter)17 86 64 762
17 86 64 062

Dział Żywienia

Budynek "K", piętro "Parter"    Zobacz na mapie ->

Kierownik - mgr inż. Ewelina Myśliwiec17 86 64 785
Magazyn17 86 64 786
Dietetyczka17 86 64 781
Kuchnia mleczna17 86 64 783
Kuchnia główna17 86 64 782
Stołówka17 86 64 787
Zmywalnia17 86 64 784

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Budynek "D1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Inspektor Ochrony Danych Osobowych17 86 64 704
iod@szpital2.rzeszow.pl

Kapelan Szpitalny

Budynek "G2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Kapelan Szpitalny17 86 64 366

Koordynator ds. Oświaty Zdrowotnej

Budynek "D2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

mgr pielęgniarstwa Alicja Koczan17 86 64 363
akoczan@szpital2.rzeszow.pl

Koordynator ds. Transplantacji

Budynek "G1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

mgr piel. Elżbieta Misztak 17 86 64 818
17 86 64 803
lek. Bartłomiej Belina 17 86 64 811

Naczelna Pielęgniarka

Budynek "D1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

dr n. o zdr. Małgorzata Gajdek17 86 64 600
mgajdek@szpital2.rzeszow.pl

Pełnomocnik ds. Akredytacji

Budynek "D1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

mgr pielęgniarstwa Alicja Koczan17 86 64 363
akoczan@szpital2.rzeszow.pl

Pełnomocnik ds. Jakości

Budynek "D2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

mgr pielęgniarstwa Teresa Gwizdak17 86 64 714

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Budynek "D2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

mgr Anna Bomba17 86 64 709

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Budynek "A1", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Radca Prawny

Budynek "D2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

mgr Tomasz Warchoł17 86 64 714

Rewident Zakładowy

Budynek "U", piętro "Parter"    Zobacz na mapie ->

Rzecznik Prasowy

Budynek "D2", piętro "Parter"    Zobacz na mapie ->

mgr Tomasz Warchoł17 86 64 714

Sekcja Aparatury Medycznej

Budynek "A1", piętro "Niski Parter"    Zobacz na mapie ->

Sekcja Budżetowania i Kontrolingu

Budynek "C", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Stanowisko do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej

Budynek "U", piętro "Parter"    Zobacz na mapie ->

Sekcja Informatyki

Budynek "D1", piętro "Niski Parter"    Zobacz na mapie ->

Sekcja Organizacji i Szkoleń

Budynek "D2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Sekcja Kontraktowania, Nadzoru i Rozliczeń Świadczeń Medycznych

Budynek "D2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Sekcja Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych

Budynek "D2", piętro "Wysoki Parter"    Zobacz na mapie ->

Kierownik - Ewa Sawicka17 86 64 363
Statystycy17 86 64 364
Kancelaria Zapisów i Wypisów (Blok S, piętro Niski Parter)17 86 64 910
17 86 64 911
Kancelaria Zapisów i Wypisów SOR (Blok S, piętro Parter)17 86 64 943
Kancelaria Zapisów i Wypisów - całodobowy FAX17 86 64 061
Emailkancelaria@szpital2.rzeszow.pl

Sekcja Transportu

Budynek "D2", piętro "Niski Parter"    Zobacz na mapie ->

Kierownik Sekcji Transportu17 86 64 731
Inspektor17 86 64 732
Kierowcy17 86 64 733
Emailsekcja.transportu@szpital2.rzeszow.pl

Stanowisko ds. ochrony przeciw pożarowej

Budynek "U", piętro "Parter"    Zobacz na mapie ->

Służba BHP

Budynek "U", piętro "Parter"    Zobacz na mapie ->

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content