Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Posts in Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs na wybór Brokera Ubezpieczeniowego

2 lipca, 2020 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs na wybór Brokera Ubezpieczeniowego”

Pod tym adresem znajdują się wszystkie informacje związane z konkursem

Link (https://pcm-cuw.pl/news/konkurs-na-wybor-brokera-ubezpieczeniowego/)

Konkurs ofert – w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG

8 czerwca, 2020 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert – w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG”

OGŁOSZENIE
konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295 z późn. zm.) – Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Załączniki:

  1. 20-06-05_telemedycyny–ocena-i-opis-badan-eeg (ZIP/PDF 330KB)
  2. 20-06-16_telemedycyny-EEG-odpowiedzi-na-pytania (ZIP 19MB)
  3. 20-06-26_ogloszenie-rozstrzygnięcie telemedycena eeg 2020 (PDF 274KB)

Konkurs ofert – badania wysyłkowe

3 czerwca, 2020 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert – badania wysyłkowe”

Dyrektor Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2020 poz 295 t.j.) oraz art 146 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz1373 ogłasza konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie :

A) Badanie w kierunku wrodzonych wad metabolizmu wykonanych metodą TANDEM MS

B) Aminy biogenne w pmr

C) Pteryny w pmr (więcej…)

Ogłoszenie – konsultacje psychiatryczne

27 lutego, 2020 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Ogłoszenie – konsultacje psychiatryczne”

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na konsultacje psychiatryczne w Klinikach oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018. poz. 2190 z późn. zm.) – Kliniczny Szpital
Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielenie zamówienia na konsultacje psychiatryczne w Klinikach oraz Poradni Zdrowia Psychicznego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Ogłoszenie-2020-02-27-Poradnia Zdrowia Psychicznego (PDF)

Ogłoszenie-2020-02-27-Poradnia Zdrowia Psychicznego-OFERTA (PDF)

Świadczenia Medyczne

24 listopada, 2019 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Świadczenia Medyczne”

Oferta o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowe i dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć – Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content