Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Posts in Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

20 lutego, 2024 Posted by Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej”

Opublikowano: 20 luty 2024r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

ogłasza konkurs na stanowisko:   

Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej  (więcej…)

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Perinatologii

29 stycznia, 2024 Posted by Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Perinatologii”

Opublikowano: 29 stycznia 2024r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

ogłasza konkurs na stanowisko:   

Położnej Oddziałowej  Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Perinatologii  (więcej…)

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej

29 stycznia, 2024 Posted by Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej”

Opublikowano: 29 stycznia 2024r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

ogłasza konkurs na stanowisko:   

Pielęgniarki Oddziałowej  Kliniki Rehabilitacji z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej (więcej…)

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej

29 stycznia, 2024 Posted by Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej”

Opublikowano: 29 stycznia 2024r

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2

Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

ogłasza konkurs na stanowisko:   

Pielęgniarki Oddziałowej I Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej z Pododdziałem Kardiologii Dziecięcej (więcej…)

Konkurs ofert w zakresie wybranych badań laboratoryjnych

19 grudnia, 2023 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert w zakresie wybranych badań laboratoryjnych”

OGŁOSZENIE

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art 26 ust.3  ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2021 poz 711 ze zm.) oraz  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj Dz.U. z 2021, poz1285 ze zm.) ogłasza konkurs ofert w zakresie wybranych  badań laboratoryjnych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

28.12.2023 – wprowadzenie zmiany terminu złożenia oferty – szczegółowe informacje w załączniku.

02.01.2024 – wprowadzenie zmiany terminu złożenia oferty – szczegółowe informacje w załączniku.

 

Szczegółowe informacje w załączniku: (załącznik w formie ZIP)

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowe i dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

15 listopada, 2023 Posted by Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowe i dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu”

„OGŁOSZENIE”

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie całodobowe i dyżurowe świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu w Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dorosłych i Dzieci, Blok Operacyjny, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Poradnia Urazowo- Ortopedyczna dla Dorosłych i Dzieci Klinicznego  Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie.

(więcej…)

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii

1 czerwca, 2023 Posted by Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii”

„OGŁOSZENIE”

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na  świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii w Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów  Kręgosłupa oraz Poradni Neurochirurgicznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie. (więcej…)

Konkurs ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w zakresie chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej

13 stycznia, 2023 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w zakresie chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej”

„OGŁOSZENIE”

konkurs ofert o udzielenie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy w zakresie chirurgii dziecięcej i urologii dziecięcej w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Na podstawie oraz  z art. 26 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j.Dz.U. 2022. poz. 633) –  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenie zdrowotne w zakresie chirurgii dziecięcej  i urologii dziecięcej w  Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie przez  podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w  określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. (więcej…)

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań wysyłkowych.

2 stycznia, 2023 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań wysyłkowych.”

OGŁOSZENIE

Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2022 poz 633 z późno zm.) oraz art 146 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz1285 z późno zm.) ogłasza konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje w załączniku:

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań wysyłkowych.

2 sierpnia, 2022 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań wysyłkowych.”

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim   Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Dyrektor Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św Jadwigi Królowej ul.Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2022 poz 633 z późn. zm.) oraz art 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz1285 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie : (więcej…)

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content