Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000  NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529
Facebook
eRejestracja

Posts in Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań wysyłkowych.

2 sierpnia, 2022 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań wysyłkowych.”

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim   Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Dyrektor Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św Jadwigi Królowej ul.Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2022 poz 633 z późn. zm.) oraz art 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz1285 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie : (więcej…)

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań wysyłkowych.

8 czerwca, 2022 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie laboratoryjnych badań wysyłkowych.”

OGŁOSZENIE

konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim   Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Dyrektor Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św Jadwigi Królowej ul.Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2022 poz 633 z późn. zm.) oraz art 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz1285 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie : (więcej…)

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii

24 maja, 2022 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii”

OGŁOSZENIE

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie  neurochirurgii w Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim   Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 

Na podstawie oraz  z art. 26 ustawy z dnia  15 kwietnia   2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz.U. 2022, poz. 633) –  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie neurochirurgii w  Klinicznym  Szpitalu Wojewódzkim   Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej  w Rzeszowie przez  podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych  w  określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.      (więcej…)

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych

21 stycznia, 2022 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych”

OGŁOSZENIE

Dyrektor Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej,

ul.Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 poz. 711 z późn. zm.) oraz art 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz1285) ogłasza konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie :

  1. Wolne łańcuchy lekkie kappa i lambda w surowicy
  2. Łańcuchy lekkie kappa i lambda w moczu
  3. Białko monoklonalne w surowicy ilościowo
  4. Immunofiksacja w surowicy

(więcej…)

Świadczenia zdrowotne w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego

15 grudnia, 2021 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Świadczenia zdrowotne w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego”

„OGŁOSZENIE”

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w  zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego w miejscu pobytu pacjenta w ramach Poradni Leczenia Żywieniowego w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych  i dla Dzieci w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim  Nr 2  im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.    (więcej…)

Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie teleradiologii

6 grudnia, 2021 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie teleradiologii”

Ogłoszenie
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

na podstawie: 26, art. 26 a i art.27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.) oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 1285 z póź.zm.).

Dyrekcja Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

Zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. w zakresie usługi teleradiologii polegającej na opisie wykonanych przez Udzielającego Zamówienie badań:
• RTG,
• KT (tomografii komputerowej),
• MR (rezonansu magnetycznego). (więcej…)

Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologii

19 maja, 2021 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologii”

„OGŁOSZENIE”

konkurs ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie otolaryngologii w Poradni Otolaryngologicznej  Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych oraz udzielenie konsultacji i wykonywanie pilnych zabiegów na rzecz pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

(więcej…)

Konkurs na wybór Brokera Ubezpieczeniowego

2 lipca, 2020 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs na wybór Brokera Ubezpieczeniowego”

Pod tym adresem znajdują się wszystkie informacje związane z konkursem

Link (https://pcm-cuw.pl/news/konkurs-na-wybor-brokera-ubezpieczeniowego/)

Konkurs ofert – w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG

8 czerwca, 2020 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert – w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG”

OGŁOSZENIE
konkurs ofert o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Na podstawie oraz art. 46 ust. 1 i w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2020, poz. 295 z późn. zm.) – Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie telemedycyny – ocena i opis badań EEG dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

Załączniki:

  1. 20-06-05_telemedycyny–ocena-i-opis-badan-eeg (ZIP/PDF 330KB)
  2. 20-06-16_telemedycyny-EEG-odpowiedzi-na-pytania (ZIP 19MB)
  3. 20-06-26_ogloszenie-rozstrzygnięcie telemedycena eeg 2020 (PDF 274KB)

Konkurs ofert – badania wysyłkowe

3 czerwca, 2020 Posted by Ogłoszenia, Ogłoszenia o konkursach na świadczenia medyczne 0 thoughts on “Konkurs ofert – badania wysyłkowe”

Dyrektor Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

działając na podstawie przepisu art26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2020 poz 295 t.j.) oraz art 146 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2004. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz1373 ogłasza konkurs ofert na Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wybranych laboratoryjnych badań wysyłkowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w zakresie :

A) Badanie w kierunku wrodzonych wad metabolizmu wykonanych metodą TANDEM MS

B) Aminy biogenne w pmr

C) Pteryny w pmr (więcej…)

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content