Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000  NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529
Facebook
eRejestracja

Aktualności, Z życia Szpitala-wiadomości

ZASADY ODWIEDZIN W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2

Z dniem 1.04.2022  Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 przywraca możliwość odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych na poniższych zasadach:

  1. Odwiedziny na oddziałach odbywają się w każdym dniu tygodnia w godzinach: od 13.00-14.00 oraz od 16.00 do 17.00.
  2. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, czas trwania odwiedzin ogranicza się maksymalnie do 15 minut.
  3. W sali chorych oprócz pacjentów mogą jednoczasowo przebywać maksymalnie dwie osoby odwiedzające,z zaleceniem utrzymania dystansu min 1,5 m.
  4. Osoba odwiedzająca:
    • nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
    • przez cały czas przebywania na terenie szpitala konieczne jest stosowanie prawidłowo założonej maseczki zasłaniającej usta i nos.
    • powinna przestrzegać  zasad prawidłowej higieny rąk, bezwzględnie  przed wejściem na oddział szpitala należy wykonać dezynfekcje rąk.
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content