Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Aktualności, Z życia Szpitala-wiadomości

ZASADY ODWIEDZIN W KLINICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM NR 2

ZASADY ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

(na podstawie  Rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego  Inspektoratu Sanitarnego)

 1. Odwiedziny na oddziałach odbywają się w każdym dniu tygodnia w godzinach: od 13.00 – 15.00 oraz od 16.00 – 18.00.
 2. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.
 3. W sali chorych oprócz pacjentów mogą jednoczasowo przebywać maksymalnie dwie osoby odwiedzające.
 4. Osoba odwiedzająca:
  1. nie powinna mieć objawów infekcji, a w szczególności jeżeli odwiedza osobę z obniżoną odpornością, niezaszczepioną oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni z wyjątkiem sytuacji szczególnych,
  2. przez cały czas przebywania na terenie szpitala konieczne jest stosowanie prawidłowo założonej maseczki zasłaniającej usta i nos,
  3. powinna przestrzegać zasad prawidłowej higieny rąk, bezwzględnie przed wejściem na oddział szpitala należy wykonać dezynfekcje rąk,
  4. przy wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie myje lub dezynfekuje ręce.
 5. Kierownicy oddziałów, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, mogą podjąć decyzję o ograniczeniach w zakresie odwiedzin chorych w oddziale.
Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content