Centrala Telefoniczna Szpitala tel. 17 86 64 000 NIP: 813-15-02-114 REGON: 690697529 Fundusze UE Fundusze UE
Facebook
eRejestracja

Aktualności, Z życia Szpitala-wiadomości

ZASADY ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

ZASADY ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

(na podstawie   Rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektoratu  Sanitarnego)

 

1. Osoba odwiedzająca przed wejściem  na oddział powinna przygotować: 

– certyfikat szczepienia lub,

– potwierdzenie przebycia Covid-19 w ciągu ostatnich 180 dni lub, 

– negatywny wynik PCR lub testu antygenowego -wykonany w okresie nie dłuższym niż 48 godzin.

W przypadku braku ważnego wyniku testu PCR lub testu antygenowego istnieje możliwość wykonania odpłatnego testu antygenowego w punkcie DRIVE THRU tj. od poniedziałku po piątku w godz. od 8.00 do 16.00, w sobotę i niedzielę w godz. od 9.00 do 12.00.

2. Po weryfikacji wymaganego   dokumentu  przez pielęgniarkę na oddziale, zgodę na odwiedziny wyraża lekarz oddziałowy.

3. Odwiedziny na oddziałach odbywają się w każdym dniu tygodnia w godzinach: od 13.00 do14.00 oraz od 16.00 do 17.00.

4. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, czas trwania odwiedzin ogranicza się maksymalnie do 15 minut.

5. W sali chorych oprócz pacjentów mogą jednoczasowo przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające, z zaleceniem utrzymania dystansu min 1,5m.

6. Osoba odwiedzająca :

– nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła), podczas wizyty powinna  unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu,

–  przez cały czas przebywania na terenie szpitala konieczne jest stosowanie prawidłowo założonej maseczki zasłaniającej usta i nos,

–  powinna przestrzegać zasad prawidłowej higieny rąk, bezwzględnie przed wejściem na oddział należy wykonać dezynfekcje rąk,

– po uzyskaniu zgody powinna bezpośrednio skierować się do odwiedzanego pacjenta, a po zakończeniu wizyty jak najszybciej opuścić teren szpitala,

–  podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.

7. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczanych odwiedzanemu pacjentowi powinna być ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.

8. Nie rekomenduje się odwiedzin pacjenta nieszczepionego przez osoby  niezaszczepione,

nie posiadające negatywnego wyniku testu w kierunku SARS CoV-2 oraz które nie przebyły zakażenia wirusem   SARS-CoV -2.

Copyrights © 2020 | Polityka Prywatności Realizacja: Refix.pl
Skip to content